Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii zamieszkania osoby zmarłej, w godzinach jej pracy (poniedziałek-piątek: 8.30-10.00; 16.30-17.45, sobota: 8.30-9.00; w okresie wizyty duszpasterskiej zwanej kolędą, wakacji i ferii popołudniu tylko w środy i piątki 16 16.30-17.45). DO ZAKŁADU POGRZEBOWEGO UDAJEMY SIĘ DOPIERO PO USTALENIU TERMINU POGRZEBU Z KSIĘDZEM W KANCELARII PARAFIALNEJ.

Dokumenty potrzebne do pogrzebu katolickiego:

  • Akt zgonu z USC (bez tego dokumentu pogrzeb nie może się odbyć).
  • Zaświadczenie o przyjętych sakramentach (spowiedź, Komunia św., namaszczenie) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala.
  • W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania.

Zachęcamy rodzinę zmarłej osoby do przystąpienia do spowiedzi przed Mszą św. pogrzebową, a w czasie Eucharystii do przyjęcia Komunii św. w intencji zmarłego.

Z chwilą pogrzebu niech nie kończy się nasza troska o osoby, które odeszły. Pamiętajmy o nich w codziennych modlitwach, prosząc Miłosiernego Boga, by darował im winy i przyjął do chwały zbawionych.

Szczególną pomocą dla zmarłych są Msze św., modlitwy wypominkowe (roczne i listopadowe) oraz zwyczaj odprawiania Mszy Świętych gregoriańskich.

Intencje Mszy św. za zmarłego można zamawiać w kancelarii i będą one zapisane w Księdze Intencji naszej parafii. Natomiast intencje zamawiane w zakrystii bezpośrednio przed pogrzebem będą przekazane do odprawienia poza naszą parafię (misjonarze, księża rodacy, księża emeryci).

MSZE ŚW. GREGORIAŃSKIE:

Historia

Msze św. gregoriańskie wywodzą swoją nazwę od imienia papieża św. Grzegorza Wielkiego (540-604), który – jako opat założonego przez siebie klasztoru – polecił odprawianie w takiej formie mszy za zmarłego mnicha benedyktyńskiego imieniem Justus. Po śmierci zakonnika w jego celi znaleziono trzy złote monety, których ze względu na ślub ubóstwa nie powinien był mieć. Grzegorz, aby pomóc zmarłemu oczyścić się po śmierci z powyższego grzechu, polecił odprawienie za niego trzydziestu Mszy św. – każdego dnia jednej. Po trzydziestu dniach zmarły Justus ukazał się w nocy jednemu z braci, mówiąc, że został uwolniony od wszelkiej kary czyścowej. Uznano to za znak, że Msze św. odniosły oczekiwany skutek.

Pod wpływem autorytetu Grzegorza – także jako papieża – zwyczaj odprawiania trzydziestu Mszy św. za osobę zmarłą zyskiwał swoje miejsce w praktyce religijnej. W Europie rozprzestrzeniał się stopniowo, począwszy od VIII w., najpierw w klasztorach, potem także w innych kościołach.

Znaczenie Gregorianki

Msze św. gregoriańskie są najbardziej skutecznym sposobem modlitwy za osoby, które potrzebują oczyszczenia po śmierci. Praktyka odprawiania Mszy św. gregoriańskich znalazła swoje potwierdzenie przez Stolicę Apostolską w XIX w. Msze te, podobnie jak pozostałe intencje mszalne ofiarowane za osoby zmarłe, są prośbą o uwolnienie zmarłego od konsekwencji grzechu.

Przepisy prawne

Istnieją szczegółowe regulacje kościelne dotyczące Mszy św. gregoriańskich, które określają liczbę Mszy św. na trzydzieści odprawianych w trybie ciągłym. Wyjątkami od tej reguły mogą być nieprzewidziane przeszkody, takie jak np. choroba kapłana lub celebracja (pogrzeb, ślub), której odprawienie jest danego dnia konieczne. W takich wypadkach cykl Mszy św. gregoriańskich zachowuje wartość, jaką Kościół z nimi łączy. W wypadku podobnych przeszkód cały cykl przesuwa się o ilość dni, których brakuje do pełnej liczby trzydziestu (por. Deklaracja Kongregacji Soboru z 24 lutego 1967 r.).

Ponadto określa się jednoznacznie, że Msze św. gregoriańskie mogą być odprawiane za jednego tylko zmarłego, nigdy zaś zbiorowo za kilku zmarłych. Wskazuje się także, iż nie jest konieczne, aby podobne Msze św. były odprawiane zawsze przez tego samego kapłana lub przy tym samym ołtarzu (kościele). Ważna jest ciągłość dni. Same natomiast Msze św. mogą być sprawowane przez wielu księży i w wielu miejscach. I jeszcze jedno: dwie Msze św. gregoriańskie tego samego cyklu nie mogą zostać odprawione jednego dnia. Muszą to być dni po sobie następujące.

  • Msza św. sprawowana w intencji jednej osoby;
  • ofiarowana wyłącznie za osobę zmarłą;
  • odprawiana 30 razy (30 Mszy św.);
  • w ciągu bezpośrednio następujących po sobie dni (bez przerw).

(Na podst.: ks. P. Staniszewski „Św. Grzegorz Wielki i Gregorianka”, Niedziela łowicka 35/2003)

Msze Gregoriańskie w naszej parafii?

Niestety z powodu bardzo dużej liczby zamawianych intencji mszalnych indywidualnych, nie jesteśmy w stanie podjąć się odprawiania Mszy św. Gregoriańskich. Wiązałoby się to bowiem z całkowitym zablokowaniem Księgi Intencji. Chcąc jednak ofiarować tego rodzaju Msze za osobę zmarłą, prosimy skontaktować się z ks. Mateuszem Gurbiszem lub ks. Damianem Kurkiem, którzy przekażą je poza naszą parafię (księżom misjonarzom, rodakom lub emerytom).

Ile to kosztuje?

W Kościele nie obowiązują stawki za sprawowanie sakramentów. Wierni proszący o odprawienie Mszy św. składają dobrowolną ofiarę. Nie jest to zapłata za modlitwę, gdyż Msza św. odprawiana jest za darmo – cenę zapłacił już Chrystus. Składana ofiara jest źródłem utrzymania kapłanów i zależy od hojności ofiarodawcy, ale też od możliwości finansowych.

Msze gregoriańskie to 30 Mszy św. odprawianych w kolejne dni, dlatego ofiara składana przy tej okazji to zazwyczaj trzydziestokrotność ofiary jaka jest składana przy zamawianiu jednej Mszy św.

drukuj