Błogosławiona Krew Jezusowa. Na wieki błogosławiona!

Jest to pozdrowienie członków Wspólnoty Krwi Chrystusa.

Cześć Najdroższej Krwi Pana Jezusa zaczyna się już na Golgocie, kiedy to według legendy jeden z żołnierzy rzymskich obecnych podczas ukrzyżowania zabrał ze sobą do domu relikwie Krwi Chrystusa. Skrawek płaszcza nasączonego Krwią Chrystusa przekazywano jako rodzinny skarb z pokolenia na pokolenie.

W roku 1708 ostatni członkowie tego rodu przekazali relikwie od pobliskiej bazyliki San Nicola w Rzymie, w której wystawiono ja na ołtarzu i otoczono czcią.

Sto lat później 8 grudnia 1808 r. kanonik Franciszek Albertim wspomagany przez św. Kaspra del Bufalo (1786-1837) powołał do życia „Bractwo Przenajdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa”.

Na początku lat osiemdziesiątych Wspólnota Krwi Chrystusa została przeniesiona także do Polski jako eucharystyczno-ewangelizacyjny.

W naszej parafii Wspólnota została założona w 1985 r., liczyła około 260 członków.

Szczególnym zadaniem członków Wspólnoty jest formacja duchowa, prowadzenie grup modlitewnych-domowych oraz działalność charytatywna przede wszystkim w najbliższym otoczeniu.

Podobnie jak Jezus z modlitwy czerpał światło i moc do picia z kielicha, który dał mu Ojciec, tak i członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa w modlitwie szukają światła i siły do wypełnienia posłannictwa. Modlitwą ku czci Krwi Chrystusa dziękują Bogu za Jego miłość, którą ofiarował w Jezusie, prosząc o przebaczenie grzechów i o łaskę świętego życia. Trwając w postawie błagalnej za wszystkie potrzeby Kościoła i świata, za wszystkich żywych i umarłych, szczególnie tych w potrzebie i opuszczeniu. Ofiarowaniem Krwi Chrystusa pragną wzmacniać swoją gotowość do ofiary i siebie samych oddawać z Jezusem Ojcu Przedwiecznemu. Swoimi modlitwami i swoim życiem pragną dziękować Jezusowi za Dar Odkupienia .

W roku 2015 w maju członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa dziękowali Bogu za 30 lat trwania w naszej parafii.

Członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa w chwili obecnej (2015 r.):

 1. Tłomak Agnieszka
 2. Bajor Władysława
 3. Bularz Maria
 4. Bularz Teresa
 5. Ciechoń Genowefa
 6. Ciechoń Genowefa
 7. Dymek Władysława
 8. Fumiotis Helena
 9. Kapusta Gustaw
 10. Kapusta Józefa
 11. Kapustka Anna
 12. Klaus Wacław
 13. Kubik Wiesława
 14. Kucharska Józefa
 15. Moskal Halina
 16. Piec Władysława
 17. Strączek Anna
 18. Świąder Maria
 19. Trzpis Barbara
 20. Wacławska Maria
 21. Wałek Zdzisława
 22. Wójtowicz Elżbieta