Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie powołał w1996 r. ówczesny biskup tarnowski Józef Życiński.

CELE

  • troska o rozwój powołań kapłańskich wyrażana przez współpracę z Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie;
  • niesienie Seminarium pomocy duchowej i materialnej;
  • kształtowanie kultury religijnej.

MODLITWA

Członkowie Towarzystwa modlą się w każdy I czwartek miesiąca w intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, wspierają również seminarium finansowo.

WSPARCIE MATERIALNE SEMINARIUM

Dzięki ofiarności członków towarzystwa udało się m.in. wyposażyć kaplicę pw. Zmartwychwstania Pańskiego w nowym Domu Alumna, urządzić salę misyjną im. ks. Jana Czuby. Towarzystwo wspierało finansowo budowę nowej kaplicy seminaryjnej. Ponadto, wyposażyło dwie sale w baszcie nowego budynku seminaryjnego: sala konferencyjna księży przełożonych i czytelnia czasopism dla alumnów. Wydało modlitewnik alumna „Duc in altum” i informatora o seminarium „Świat was potrzebuje”, dofinansowało też wydanie płyty kleryckiego Zespołu Muzycznego „Bethesda”.

STRONA INTERNETOWA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W TARNOWIE:

www.wsd.tarnow.pl