Śpiewajmy razem w Scholi „Boże Nutki”!

Do parafialnej Scholi „Boże Nutki” należą dziewczynki oraz chłopcy w wieku od 8-15 lat.

Przewodnicy dzieci, animatorzy muzyczni oraz opiekunowie duchowi:

  • ks. Andrzej Bajorek (2010 r. – wrzesień 2017 r.)
  • ks. Bartłomiej Musiał (wrzesień 2017 r. – wrzesień 2018 r.)
  • ks. Mirosław Rabijasz i ks. Krzysztof Woźniak (od września 2018 r.)

Schola działa od ponad dwóch lat animując liturgię niedzielnej Mszy Świętej z udziałem dzieci, a także okolicznościowe nabożeństwa oraz rekolekcje. Ponadto bierze czynny udział w organizowanych konkursach oraz festiwalach o tematyce religijnej.

Śpiewanie w Scholi to nie tylko sposób na rozwijanie swoich zainteresowań oraz poznawanie innych osób dzielących się tą samą pasją, ale także sposób na okazanie miłości wobec Boga.

Wszystkie dzieci w wieku od 8 lat, które chciałyby razem z nami chwalić Imię Pana i upiększać Mszę Świętą poprzez śpiew oraz dzielenie się talentami muzycznymi zapraszamy na próby, które odbywają się: w każdą sobotę o godz. 9.00 w Salce Muzycznej w Budynku Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” (ul. Ks. Arczewskiego 1).

Święty Augustyn powiedział:

Kto śpiewa, ten dwa razy się modli

oraz

Jeżeli kto miłuje, ten śpiewa

Podążajmy więc za głosem świętego…

Dyplom