CZYM JEST?

Rycerstwo Niepokalanej to maryjno-apostolski ruch w Kościele, który według założyciela, św. Maksymiliana Marii Kolbego (1894-1941):

poprzez całkowite oddanie Niepokalanej… stara się wszystko przeniknąć i w duchu zdrowym uleczyć – rodzinę i struktury społeczne.

CZŁONKOWIE

Członkowie Rycerstwa szerzą Królestwo Chrystusowe pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej, pobudzając chrześcijan do oddania się na Jej służbę w misji Kościoła. Milicja Niepokalanej (w skrócie MI – od łac. Militia Immacultae) powstała 16 października 1917 r. w Rzymie i w 1919 r. została przeniesiona do Polski. Przed wojną Rycerstwo rozwijało się bardzo intensywnie (także dzięki pismu „Rycerz Niepokalanej”, dziś ukazującemu się w ponad 20 językach) i po trudnym okresie PRL od lat osiemdziesiątych znowu się odradza.

RYCERSTWO NA ŚWIECIE

Na świecie Rycerstwo liczy ponad 4 mln członków w 47 krajach. Do dziś – wg ksiąg prowadzonych w Niepokalanowie – do Rycerstwa w Polsce zapisało się ok. 1,9 mln osób. Obecnie istnieje w kraju ok. 220 wspólnot MI w ponad 120 ośrodkach.