Zostały założone w sierpniu 2017 r.

Opiekunem jest ks. proboszcz Bogusław Połeć.

20-osobowe grupy rodziców modlą się w intencji swoich dzieci oraz pozostałych członków danej róży. Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca z przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicą. W ten sposób za dzieci odmawiany jest codziennie cały Różaniec. Zdarza się, że rodziny odmawiają dziesiątkę różańca wspólnie w określonej godzinie. Rodziny chcą także tworzyć wspólnotę, gromadząc się na spotkaniach formacyjno-integracyjnych.

Zmiana tajemnic

odbywa się w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 12:00