Grupy Modlitwy założył Ojciec Pio w 1947 r. jako odpowiedź na wezwanie Papieża Piusa XII, by modlitwą zwyciężać zło na świecie. W dniu kanonizacji Ojca Pio – 16 czerwca 2002 r. – istniało 2500 Grup Modlitwy w 35 krajach świata.

Dnia 7 listopada 2006 r. nasza parafia otrzymała Relikwie św. o. Pio.

OSOBISTE OBOWIĄZKI W GRUPIE ŚW. O. PIO:

Grupy Modlitewne i Dom Ulgi w Cierpieniu: oto dwa znamienne dary, które pozostawił nam ojciec Pio. Zostały one założone, aby być w świecie jaśniejącymi pochodniami miłości

– mówił po beatyfikacji Jan Paweł II.

O. Pio – założyciel grup modlitewnych nakreślił następujący program:

Jeśli jesteście moimi dziećmi, módlcie się co wieczór w gronie rodzinnym. Odmawiajcie święty różaniec ku czci Madonny. Raz na tydzień, a przynajmniej raz w miesiącu, gromadźcie się w kościele, odmawiajcie Różaniec, uczestniczcie pobożnie we Mszy św., słuchajcie i rozważajcie Słowo Boże i żyjcie Nim; wspólnie przystępujcie do Komunii św., adorujcie, jeśli to możliwe, choć przez godzinę Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Przywilejem członków Grupy jest to, że stają się duchowymi synami i córkami o. Pio i zostają objęci Jego opieką z nieba. Obiecał to o. Pio, gdy mówił:

Przyjmuję cię chętnie za mego syna duchowego, ale pod warunkiem, że będziesz zawsze szlachetnie postępował i dawał dobry przykład życia chrześcijańskiego.

Zgodnie ze wskazaniami Ojca Pio, uczestnik Grupy Modlitewnej powinien:

 • Każdego wieczoru (lub w ciągu dnia) odmówić jakąś dowolną modlitwę w aktualnych intencjach.
 • Raz w miesiącu spotkać się z innymi członkami Grupy, w kościele na Mszy św.
 • Przynajmniej raz w tygodniu, a najlepiej częściej, przeczytać fragment Pisma św. i wyciągnąć dla swego życia dobre postanowienia.
 • Starać się żyć w łasce uświęcającej. Wolność od grzechu ciężkiego upoważnia do posilania się Ciałem Chrystusa w Komunii św.
 • Przynajmniej raz w miesiącu poświęcić trochę czasu na modlitwę adoracyjną przed Najśw. Sakramentem wystawionym w monstrancji albo obecnym w tabernakulum.
 • Starać się praktykować w otoczeniu bratnią miłość.
 • W miarę swoich możliwości włączyć się w spełnianie dobrych dzieł. Modlitwa znajduje swoje dopełnienie w dziełach miłości.

 

NASZE SPOTKANIA:

Spotykamy się raz w miesiącu:

w pierwszy lub drugi (wyjątkowo) wtorek każdego miesiąca o godz. 17.30 (oprócz stycznia i wakacji)

 • Modlitwa Różańcowa,
 • Msza św. z kazaniem,
 • adoracja Najświętszego Sakramentu, odczytanie próśb i podziękowań,
 • ucałowanie Relikwii św. o. Pio.

 

Intencje, w których będziemy się modlić,
można składać przed figurą św. o. Pio.

 

PARAFIALNI OPIEKUNOWIE GRUPY O. PIO:

 • KS. KAZIMIERZ CZESAK
 • KS. TOMASZ RĄPAŁA (do września 2014 r.)
 • KS. TOMASZ ABRAM (wrzesień 2014 r. – wrzesień 2015 r.)
 • KS. MATEUSZ GURBISZ (wrzesień 2015 r. – wrzesień 2018 r.)
 • KS. KRZYSZTOF WOŹNIAK (wrzesień 2018 r. – nadal)

 

ZAPRASZAMY !