Działa w parafii od kilku lat. Od września 2020 r. prowadzi ją ks. Marek Zembura. Są to spotkania przeznaczone dla młodych ludzi, którzy chcą pogłębiać swoją wiarę i ją propagować wśród rówieśników. Chcą od życia czegoś więcej.

Na każdym spotkaniu jest poruszany inny temat. Są to tematy związane z Pismem Świętym, problemami młodych ludzi i życiem codziennym. Poprzez te spotkania można się dowiedzieć wielu rzeczy, poznać nowych ludzi, rozwijać swoje talenty, a w tym wszystkim poznawać i pogłębiać wiarę.

Oprócz spotkań tematycznych Młodzieżowa Grupa Apostolska organizuje:

 • Wyjazdy formacyjne
 • Nabożeństwa
 • Msze św. w pierwszy piątek miesiąca z adoracją

Młodzieżowa Grupa Apostolska tworzy pozytywną ekipę nie tylko w Kościele, ale i poza nim. Uczestniczy w wielu wydarzeniach takich jak:

 • Europejskie Spotkania Młodych Taizē
 • Międzynarodowe Saletyńskie Spotkania Młodych w Dębowcu
 • Piesza Pielgrzymka Tarnowska
 • Koncert Jednego Serca Jednego Ducha w Rzeszowie
 • Noc Świętych
 • Wieczór Chwały
 • Lednica
 • diecezjalne Synaje

Spotkania odbywają się w każdy piątek o godzinie 19.15
w salce Grupy Apostolskiej (na plebanii)

ZAPRASZAMY!