Biblia to list, który napisał do nas Bóg. Czytając go, dowiadujemy się, jak Bóg nas bardzo kocha. Słowo Boże jest pokarmem dla naszej wiary, pomaga nam dobrze żyć i wskazuje nam drogę do Nieba.

Serdecznie zapraszamy na spotkania Grupy Biblijnej Sychar, której celem jest wspólne poznawanie Pisma Świętego i rozważanie Słowa Bożego.

Grupa została założona 21 kwietnia 2012 r.

SPOTKANIA

pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy św. wieczornej

Daty i tematy spotkań:

 • 15 IX 2015 r. – Pasjonująca przygoda odkrywania Słowa Bożego
 • 13 X 2015 r. – Biblijny Różaniec
 • 20 X 2015 r. – Biblijny opis stworzenia świata
 • 17 XI 2015 r. – Dekalog człowieka o miłosiernym sercu. Wymowa biblijnej przypowieści o Miłosiernym Samarytaninie w kontekście życia bł. Karoliny Kózki
 • 15 XII 2015 r. – Duchy czyste – aniołowie
 • 14 III 2016 r. – Szczęście w raju i grzech pierworodny
 • 12 IV 2016 r. – Eucharystia sakramentem miłości
 • 17 V 2016 r. – Potop i wieża Babel
 • 14 VI 2016 r. – Patriarchowie ojcami wiary
 • 12 VII 2016 r. – Niewola egipska
 • 30 VIII 2016 r. – Przymierze na Synaju
 • 20 IX 2016 r. – Powrót do Ziemi Obiecanej
 • 11 X 2016 r. – Biblijny Różaniec
 • 11 X 2016 r. – Sędziowie i królowie Izraela
 • 15 XI 2016 r. – Królowanie Boga w Biblii
 • 13 XII 2016 r. – Prorocy wysłannikami Boga
 • 17 I 2017 r. – Wygnanie babilońskie
 • 14 II 2017 r. – Mądrość Starego Testamentu
 • 14 III 2017 r. – Wierność Machabeuszy
 • 24 III 2017 r. – Biblijna Droga Krzyżowa
 • 10 IV 2017 r. – Zapowiedzi mesjańskie
 • 1 V 2017 r. – Słowo Boże fundamentem wiary
 • 20 VI 2017 r. – Ziemska ojczyzna Jezusa
 • 3 VII 2017 r. – Jezus postacią historyczną
 • 14 VIII 2017 r. – Jezus Chrystus prawdziwym Bogiem
 • 4 IX 2017 r. – Nauczanie Jezusa Chrystusa
 • 2 X 2017 r. – Biblijny Różaniec
 • 2 X 2017 r. – Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa
 • 6 XI 2017 r. – Maryja w życiu Jezusa i Kościoła
 • 4 XII 2017 r. – Zesłanie Ducha Świętego
 • 5 II 2018 r. – Pierwsza wspólnota chrześcijańska
 • 2 III 2018 r. – Biblijna Droga Krzyżowa
 • 5 III 2018 r. – Ojcze nasz, któryś jest w niebie
 • 16 IV 2018 r. – Namaszczeni Duchem Świętym
 • 7 V 2018 r. – Święć się Imię Twoje
 • 4 VI 2018 r. – Przyjdź Królestwo Twoje
 • 2 VII 2018 r. – Bądź wola Twoja
 • 29 VII 2018 r. – Biblia. Jak powstało Pismo Święte?
 • 5 VIII 2018 r. – Biblii własna interpretacja. Kim są świadkowie Jehowy? Jak rozmawiać?
 • 12 VIII 2018 r. – Biblia i moja codzienność. Jak czytać i dać się „przeczytać” Słowu?
 • 3 IX 2018 r. – “Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”
 • 1 X 2018 r. – “Różaniec Biblijny”
 • 1 X 2018 r. – “Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy”
 • 5 XI 2018 r. – “Nie wódź nas na pokuszenie”
 • 3 XII 2018 r. – “Ale nas zbaw ode złego. Amen”
 • 4 II 2019 r. – “Pismo Św. i Tradycja źródłem poznania Boga”
 • 4 III 2019 r. – Wprowadzenie do lectio divina. “Wiele o Tobie słyszałem. Medytacja nad J 1, 45-51”
 • 8 III 2019 r.  – “Droga Krzyżowa – Młodzi na drodze do świętości”
 • 1 IV 2019 r. – “On mnie zna. Medytacja nad Ps 139, 1-18. 23-24”
 • 6 V 2019 r. – “Jeden Duch – sprawca wszystkiego we wszystkich (1 Kor 12, 6)”
 • 3 VI 2019 r. – “Powiedział mi wszystko. Medytacja nad J 4, 5-42”
 • 2 IX 2019 r. – Kim ja jestem z Tobą? Medytacja nad Mt 16, 13-20
 • 7 X 2019 r. – Poznawaj Jezusa, aby poznać siebie. Medytacja nad Mt 14, 22-33
 • 14 X 2019 r. – Różaniec ze św. Janem Bosko
 • 4 XI 2019 r. – Hiobowy galimatias. Medytacja nad Hi 1, 1-22
 • 2 XII 2019 r. – Godność pośród prochu. Medytacja nad Hi 2, 1-10
 • 3 II 2020 r. – Jawnogrzesznica – dług i przebaczenie. Medytacja nad Łk 7, 36-50
 • 2 III 2020 r. – Godność grzesznika. Medytacja nad Łk 7, 36-50

Opiekunem Grupy jest ks. Krzysztof Woźniak

Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiana, do kształcenia w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.

(2 Tm 3, 16-17)

Czytajcie Pismo Święte, żyjcie nim i módlcie się.

(św. Jan Paweł II)

WARTO ZAJRZEĆ:

http://bierziczytaj.blogi.pl