Biblia to list, który napisał do nas Bóg. Czytając go, dowiadujemy się, jak Bóg nas bardzo kocha. Słowo Boże jest pokarmem dla naszej wiary, pomaga nam dobrze żyć i wskazuje nam drogę do Nieba.

Serdecznie zapraszamy na spotkania Grupy Biblijnej Sychar, której celem jest wspólne poznawanie Pisma Świętego i rozważanie Słowa Bożego.

Grupa została założona 21 kwietnia 2012 r.

SPOTKANIA

drugi lub wyjątkowo trzeci wtorek miesiąca po Mszy św. wieczornej

Daty i tematy spotkań:

 • 15 IX 2015 r. – Pasjonująca przygoda odkrywania Słowa Bożego
 • 20 X 2015 r. – Biblijny opis stworzenia świata
 • 17 XI 2015 r. – Dekalog człowieka o miłosiernym sercu. Wymowa biblijnej przypowieści o Miłosiernym Samarytaninie w kontekście życia bł. Karoliny Kózki
 • 15 XII 2015 r. – Duchy czyste – aniołowie
 • 14 III 2016 r. – Szczęście w raju i grzech pierworodny
 • 12 IV 2016 r. – Eucharystia sakramentem miłości
 • 17 V 2016 r. – Potop i wieża Babel
 • 14 VI 2016 r. – Patriarchowie ojcami wiary
 • 12 VII 2016 r. – Niewola egipska
 • 30 VIII 2016 r. – Przymierze na Synaju
 • 20 IX 2016 r. – Powrót do Ziemi Obiecanej
 • 11 X 2016 r. – Sędziowie i królowie Izraela
 • 15 XI 2016 r. – Królowanie Boga w Biblii
 • 13 XII 2016 r. – Prorocy wysłannikami Boga
 • 17 I 2017 r. – Wygnanie babilońskie

Opiekunem Grupy jest ks. Damian Kurek

Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiana, do kształcenia w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.

(2 Tm 3, 16-17)

Czytajcie Pismo Święte, żyjcie nim i módlcie się.

(św. Jan Paweł II)

WARTO ZAJRZEĆ:

http://bierziczytaj.bloog.pl