Wiadomości

1120 of 896 items

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA XXVI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 26 WRZEŚNIA 2021 R.

by mg

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest […]

WOLONTARIUSZE PORADNI SPECJALISTYCZNEJ I TELEFONU ZAUFANIA ARKA NA SZKOLENIU W TYLICZU

by mg

W wyjazdowym szkoleniu, zorganizowanym w dniach 17-19.09.2021 r. przez ks. dr. Józefa Partykę – prezesa Fundacji Auxulium, dr. Marcina Rzegockiego i mgr Agnieszkę Szymańską, w malowniczym Tyliczu k. Krynicy-Zdroju, uczestniczyło 40 osób działających w Poradniach Arka pod patronatem Fundacji z Tarnowa, Mielca, Limanowej, Nowego Sącza, Bochni, Dębicy i Szczucina. Na zajęciach poruszono dwa zagadnienia: 1) Profilaktyka […]

KONCERT ORGANOWY DOMINIKA KAPINOSA

by mg

19 września z koncertem organowym wystąpił w naszym kościele Dominik Kapinos, uczeń kl. 3Bg II Liceum Ogólnokształcącego. Dominik jest też uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Mielcu. Koncert był wydarzeniem to­wa­rzy­szą­cym 24. edycji Mieleckiego Festiwalu Mu­zycz­ne­go. Młody artysta zaprezentował preludium i fugę e-moll Ni­ca­lau­sa Bruhnsa, utwory Jana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i […]

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA XXV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 19 WRZEŚNIA 2021 R.

by mg

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był […]

ODPUST KU CZCI PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO [zdjęcia]

by mg

14 września przeżywaliśmy w naszej parafii odpust (drugorzędny) ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. „Gromadzimy się w tym dniu, kiedy nad naszą parafią w sposób szczególny otwiera się niebo, bowiem możemy zyskiwać łaski odpustowe, czyli przebaczenie naszych kar za grzechy, które popełniamy w życiu” – mówił, witając wiernych, ks. proboszcz dr Ryszard Biernat. „Wpatrujemy się w Krzyż […]

PIERWSZE ROWEROWE JERYCHO RÓŻAŃCOWE W MIELCU [zdjęcia]

by mg

Sprzed kościoła pw. MB Nieustającej Pomocy w Mielcu kilkudziesięciu rowerzystów wyjechało, by okrążyć miasto i przed każdym z parafialnych kościołów zatrzymać się, odmawiając dziesiątkę Różańca.  “Idea, inspiracja jest zaczerpnięta z Łodzi. Oni tam teraz, 4 września, mieli rowerowe Jerycho. Chodzi o to, by dosłownie otoczyć miasto modlitwą u progu roku katechetycznego, niedługo też nowego roku duszpasterskiego, […]

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA XXIV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 12 WRZEŚNIA 2021 R.

by mg

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków». On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby […]

NA ODPUŚCIE W CHORZELOWIE [zdjęcia]

by mg

We czwartek 9 września br. w pobliskim Chorzelowie odbyła się podniosła uroczystość odpustowa ku czci Matki Bożej Królowej Rodzin, połączona z czwartą rocznicą Koronacji Cudownego Obrazu. Msza św. koncelebrowana rozpoczęła się o 18.00. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Janusz Czajka, były wikariusz chorzelowski, przeżywający 25 rocznicę święceń kapłańskich, a obecnie proboszcz w Łąkcie. Nasi […]

DZIĘKCZYNIENIE ZA TEGOROCZNE PLONY – DOŻYNKI POWIATOWE [zdjęcia]

by mg

5 września br. rolnicy z powiatu mieleckiego przybyli do naszej świątyni, by wspólnie podziękować Bogu przez Maryję za tegoroczne plony. Uroczystej Mszy św. dożynkowej, która rozpoczęła się o 10.30, przewodniczył ksiądz proboszcz dr Ryszard Biernat. „Witam wszystkich na tej Mszy św., która jest wielkim dziękczynieniem za plony. Ten umie dziękować, kto kocha. Dziękujemy dzisiaj Panu […]

MSZA ŚW. Z OKAZJI 41. ROCZNICY POWSTANIA SOLIDARNOŚCI [zdjęcia]

by mg

4 września, w sobotni wieczór, odbyła się w naszej świątyni uroczysta Msza Święta z okazji 41. rocznicy Porozumień Sierpniowych i powstania Solidarności. Wzięli w niej udział m.in. poseł Fryderyk Kapinos, marszałek województwa Władysław Ortyl i przewodniczący Oddziału Regionu Rzeszowskiego „S” Marian Kokoszka. Nie zabrakło pocztu sztandarowego Mieleckiej „Solidarności”. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz dr […]