14 września przeżywaliśmy w naszej parafii odpust (drugorzędny) ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego.

„Gromadzimy się w tym dniu, kiedy nad naszą parafią w sposób szczególny otwiera się niebo, bowiem możemy zyskiwać łaski odpustowe, czyli przebaczenie naszych kar za grzechy, które popełniamy w życiu” – mówił, witając wiernych, ks. proboszcz dr Ryszard Biernat. „Wpatrujemy się w Krzyż podwyższony, czyli wysoko. Trzeba nam oderwać wzrok od codzienności, od naszych grzechów, ułomności i słabości i popatrzeć Jezusowi w twarz. Zobaczyć piękno miłości Jezusa na Krzyżu, bo najpiękniejsze oblicze Jezus miał wtedy, kiedy wisiał i konał za nas na Krzyżu” – dodał.

Kazania na wszystkich Mszach św. wygłosił ks. Wojciech Karpiel, diecezjalny opiekun Ruchu Światło-Życie. „Bóg zaprasza Ciebie i mnie, abyśmy każdy dzień wypełniali miłością. Miłością w wymiarze Krzyża, posłuszeństwa, oddania się Bogu! Bo miłość jest najlepszym sposobem istnienia. Właśnie przez miłość i w miłości czerpanej od Boga, znajdujemy szczęście” – uświadamiał Kaznodzieja.

Na zakończenie sumy odpustowej odbyła się procesja wokół kościoła, po czym ks. Karpiel udzielił wszystkim błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Wychodząc z kościoła wierni mogli zabrać pamiątkowe obrazki z wizerunkiem Chrystusa Sługi.

drukuj