We środę 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2021/2022. Mszy Świętej o godz. 8.00, ze szczególną prośbą o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym, asystencję Ducha Świętego na czas edukacji i wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich uczniów, wychowawców, nauczycieli i rodziców, przewodniczył ks. proboszcz dr Ryszard Biernat.

We wstępie do Mszy św. przywitał bardzo serdecznie uczestników liturgii, szczególnie tych uczniów, którzy rozpoczynają naukę w klasach pierwszych. „Przychodzimy dzisiaj do świątyni, bo ufamy w moc słów, że bez Boga, ani do proga, a z Bogiem aż po krzyż. Z Bogiem chcemy umocnić nasze serca, abyśmy z Nim przekraczali progi naszych domów, wychodząc do szkoły, do pracy” – powiedział.

W kazaniu zachęcił wszystkich do codziennej modlitwy i ufności w pomoc Bożą w życiu i w nauce, podkreślił też wartość i znaczenie katechezy. „Kochane Dzieci, droga Młodzieży. Rozpoczynacie nowy rok szkolny. Pierwszym zadaniem dla was, ale i dla nas wszystkich, jest pielęgnowanie w sobie wiary. Czynimy to między innymi przez katechezę. Nie możemy jej porównywać z innymi przedmiotami, z matematyką czy językiem polskim, bo to są dwie różne płaszczyzny. Katecheza w szkole dotyczy innego wymiaru. Z katechetami będziecie się uczyć otwierać swoje okiennice, aby w domach waszych serc było zawsze światło Boże” – zauważył. „Nauka w szkole, zdobywanie wykształcenia, to nie jest kwestia egoizmu – ja będę mądry! To jest kwestia miłości – ja uczę się, żeby innym służyć, żeby zdobyć piękny zawód i przez pracę służyć drugiemu człowiekowi. Nauka w szkole to jest miłość!” – zaakcentował na koniec Kaznodzieja i dodał: „kiedy będziesz siadał do odrabiania lekcji, kiedy będziesz pakował swój tornister, pomyśl, że w ten sposób uczysz się kochać kiedyś drugiego człowieka, przez swoją pracę, swój zawód, wykształcenie”.

Dzieciom i młodzieży życzymy wiele zapału i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, kształtowaniu dojrzałych postaw, a czcigodnym nauczycielom, katechetom i wychowawcom dużo siły i mocy Ducha Świętego, potrzebnego w procesie kształtowania dzieci i młodzieży.

drukuj