28 sierpnia br., po ciężkiej chorobie zmarł śp. ks. Marek Łabuz – proboszcz parafii pod wezwaniem św. Kazimierza w Radgoszczy, wikariusz w naszej parafii w latach 1992-1996.

Msza święta na wprowadzenie Ciała zostanie odprawiona w kościele parafialnym pw. Św. Kazimierza w Radgoszczy we wtorek (31 sierpnia) o godz. 16.00, a Msza święta pogrzebowa w środę (1 września) o godz. 13.00, po niej Ciało śp. Księdza Marka zostanie przewiezione do Szczucina i złożone na cmentarzu parafialnym w grobowcu rodzinnym.

Rodzina Radia Maryja z naszej parafii organizuje wyjazd autokarowy na pogrzeb we środę o godz. 11.30 z parkingu obok Parku Leśnego (osoby zainteresowane przychodzą na tę godzinę bez wcześniejszego zapisywania się). 

NIECH ODPOCZYWA W POKOJU


Ks. dr Marek Łabuz urodził się 24 kwietnia 1964 roku, pochodził z parafii Szczucin. Egzamin dojrzałości złożył w 1983 roku. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 4 czerwca 1989 roku, w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Tarnów – Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy (od 23 sierpnia 1989 roku), Mielec – Matki Bożej Nieustającej Pomocy (od 1 lipca 1992 roku), Uszew (od 31 sierpnia 1996 roku) i Tarnów – Miłosierdzia Bożego (od 26 sierpnia 1997 roku). Z dniem 20 sierpnia 2006 roku został mianowany administratorem, a następnie z dniem 1 listopada 2007 roku proboszczem parafii pod wezwaniem św. Kazimierza w Radgoszczy.

Ponadto sprawował liczne obowiązki w dekanacie Dąbrowa Tarnowska: dekanalnego duszpasterza nauczycieli i wychowawców, dekanalnego wizytatora nauki religii, notariusza i dekanalnego duszpasterza małżeństw i rodzin oraz wicedziekana.

W roku 2000 uzyskał na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z zakresu historii. Był autorem książek i artykułów z dziedziny historii Kościoła i teologii.

ks. Marek Łabuz

drukuj