Decyzją Księdza Biskupa po siedmioletniej pracy w naszej parafii opuszczają nas księża Sławomir Szyszka i Bartłomiej Musiał. Żegnaliśmy ich w niedzielę (22.08.) w czasie Mszy św. dziękczynnej sprawowanej o godz. 9.00. Modlitwie przewodniczył Ksiądz Proboszcz.

„Nie ma na ziemi piękniejszej misji, piękniejszego zadania, powołania, jak uobecniać Jezusa. Za tę piękną posługę kapłańską ks. Sławomira i ks. Bartłomieja dziękujemy dzisiaj Bogu. Cieszymy się, że byliście w naszej wspólnocie. Niech Patron obecnego roku św. Józef prowadzi was, abyście go naśladowali, przytulali Chrystusa do swojego serca jak on to czynił, troszcząc się o Świętą Rodzinę, którą jest każda parafia, ks. Sławomir u Matki Bożej Bolesnej w Limanowej a ks. Bartłomiej u św. Kazimierza w Nowym Sączu” – mówił ks. dr Ryszard Biernat, po czym wręczył odchodzącym kapłanom ikony z wizerunkiem św. Józefa. Słowa podziękowań wypowiedzieli także przedstawiciele parafii tj. lektorzy oraz członkowie Akcji Katolickiej.

Dziękujemy ks. Sławomirowi i ks. Bartłomiejowi za ofiarną posługę kapłańską i duszpasterską w naszej mieleckiej wspólnocie, za sprawowane sakramenty oraz głoszone Słowo Boże. Życzymy, aby praca w nowych miejscach przynosiła satysfakcję, radość serca i wydała obfite owoce na Bożą chwałę i ku pożytkowi wiernych.

drukuj