27 czerwca przeżywaliśmy odpust ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Złoty Jubileusz kapłaństwa ks. prałata Kazimierza Czesaka, który przewodniczył uroczystej sumie.

„Przeżywając uroczystość odpustową pragniemy dziękować Panu Bogu za 50 lat kapłańskiej posługi naszego ks. prałata Kazimierza. Przez ten czas głoszenia słowa Bożego, szafowania sakramentów świętych prowadził i prowadzi ludzi do Chrystusa, który jest naszym najwyższym Kapłanem. Dziękujemy za ten piękny Jubileusz i w czasie tej Mszy św. prosimy o obfitość Bożych łask dla naszego Złotego Jubilata” – mówił na początku Eucharystii gospodarz parafii ks. prałat dr Bogusław Połeć. Następnie przedstawiciele poszczególnych grup parafialnych oraz władz samorządowych złożyli Jubilatowi życzenia i podziękowania za Jego posługę kapłańską na mieleckiej ziemi. Szczególnie wymowne i wzruszające były słowa p. dr. Jerzego Skrzypczaka, zastępcy przewodniczącego Rady Parafialnej: „Jubileusz Złotych Godów w Chrystusowym Kapłaństwie zawsze nabiera szczególnej wymowy. Jest to przede wszystkim okazja do wyrażenia wdzięczności Bogu za ów niezwykły dar kapłaństwa. Oddają to dobrze słowa z Kanonu Mszy św.: «Dziękujemy Ci, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli». Powołanie jest darem i każdy kapłan to wie i jest tego świadomy. A złoty jubileusz odwołuje się właśnie do tej pierwszej chwili, gdy Ksiądz Prałat, wtedy jeszcze młodzieniec spod bocheńskich Łazów usłyszał słowa «Pójdź za Mną», co zaowocowało prymicjami w 1971 r. Modlitwa i czuwanie wiernego sługi z zapaloną pochodnią było zawsze tym, co wskazywało Ci drogę kapłańską. Jej pierwsze 20-lecie upłynęło w czasie bezwzględnej walki komunistów z Kościołem, który realizował konsekwentnie swoją misję. To był czas próby. Św. Jan Paweł II podkreślał, że o kapłaństwie trzeba mówić z pokorą, bo to nie zasługi i jakieś wielkie czyny sprawiają, że ktoś zostaje kapłanem, ale Łaska i dlatego Ojciec Święty napisał na swoje 50-lecie książkę „Dar i Tajemnica”. Mamy nadzieję, że Ksiądz Jubilat też chwyci od jutra za pióro, aby spisać swoje przemyślenia, zarówno w kontekście „Daru i Tajemnicy” jak i 20. lat proboszczowania w naszej parafii. Dziękujemy za nie, bo były nader owocne. Gdyby chcieć je scharakteryzować, trzeba by powiedzieć o swoistej, realizowanej po mielecku unii tronu z ołtarzem, co wcale nie było takie złe. Kwintesencją tego było ogłoszenie Matki Bożej Nieustającej Pomocy Patronką Miasta Mielca. Życzymy Księdzu Prałatowi w imieniu Rady Parafialnej i całej wspólnoty dużo zdrowia i wielu lat życia w radości wspominania lat minionych oraz dalszej posługi dokąd tylko starczy sił. Składamy też po staropolsku wielkie „Bóg zapłać” za wszystko” – mówił p. Skrzypczak.

Po gratulacjach i życzeniach rozpoczęła się liturgia Najświętszej Ofiary. Była Ona sprawowana w intencji Księdza Prałata oraz wszystkich parafian i kapłanów, którzy tu pracowali i stąd pochodzą. Kazanie wygłosił ks. dr Michał Dąbrówka, dyrektor wydziału Duszpasterstwa Ogólnego kurii diecezjalnej w Tarnowie. Było ono poświęcone przede wszystkim Matce Bożej i Jej nieocenionej roli w życiu każdego człowieka. Kaznodzieja nawiązał także do Jubileuszu ks. Czesaka: „Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, kiedy umiera na krzyżu oddaje w ręce Maryi to co ma najcenniejszego – swojego umiłowanego ucznia i dlatego my dzisiaj gromadzimy się Księże Prałacie wokół Ciebie, bo tak jak Jezus chcemy oddać to, co mamy najcenniejszego, czyli Ciebie w ręce Najświętszej Maryi Panny, Matki Nieustającej Pomocy, bo wiemy, że są to dobre ręce, bo wiemy, że to są bezpieczne ręce. Dziękując za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy od Ciebie, oddajemy Cię w ręce Najświętszej Maryi Panny i otaczamy Cię naszą modlitwą” – powiedział ks. Dąbrówka.

Pod koniec Mszy św. Jubilat złożył podziękowania wszystkim zgromadzonym za udział w modlitewnym spotkaniu i jego przygotowanie. Uroczystość zakończyła procesja eucharystyczna i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. W zakrystii i przed kościołem Jubilat jeszcze długo odbierał gratulacje i życzenia od wielu parafian i życzliwych osób.

drukuj