Dziś, zapraszam Cię do innego sposobu modlitwy spotkania z Jezusem, niż ten, który znasz z coniedzielnych wprowadzeń do rozmyślania.

Kościół czyta dziś opis Męki Pańskiej według św. Marka, a ta niedziela wprowadza nas w Tajemnice Wielkiego Tygodnia, które są wędrówką za Królem w Jego poniżeniu, śmierci i zmartwychwstaniu.

Zachęcam Cię, abyś w ramach swojego czasu na modlitwę wziął do ręki Pismo Święte i spokojnie, bez pośpiechu przeczytał część Ewangelii wg św. Marka (Mk 14, 1–15, 47).

Niech to będzie twój początek wędrówki z Jezusem po drogach Wielkiego Tygodnia.

Kończąc tę lekturę spróbuj odpowiedzieć sobie szczerze na pytania – czy chcesz, czy masz gotowość iść za takim Królem? Czy takiemu Królowi chcesz służyć? I jeszcze: jak będziesz towarzyszył Jezusowi w tych dniach, co podejmiesz – jeśli zdecydujesz się na tę wędrówkę – aby On nie był osamotniony?

Życzę Ci głębokiego wejścia w te największe tajemnice naszej wiary, życzę Ci osobistego i prawdziwego spotkania z Jezusem, który dla Ciebie idzie na Golgotę.

Niech to będzie czas szczególny… czas większego przylgnięcia do Pana.

Anna wynagrodzicielka

drukuj