W NAWIĄZANIU DO WSKAZAŃ BISKUPA TARNOWSKIEGO
NA WIELKI TYDZIEŃ 2021 (z dn. 25.03.2021, nr OC–2/13/21)
INFORMUJEMY ŻE:

  • Nadal obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane (z dn. 16.10.2020).
  • Z powodu nałożonych limitów (1os/20m2), w naszym kościele może przebywać 115 osób z wyłączeniem osób sprawujących kult (obowiązuje dezynfekcja rąk, 1,5m dystans, maseczka). Podejmując decyzję o uczestnictwie w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia prosimy wziąć pod uwagę, że może się to wiązać z pozostawaniem na zewnątrz kościoła. Zachęcamy do łączenia się duchowo z celebracjami za pośrednictwem transmisji internetowej.
  • Spowiedź przed Wielkanocą odbywa się od poniedziałku do środy (29-31.03.) w godz. 6.00-8.30 oraz 16.30-18.30. Prosimy nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę.
  • W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę adorujemy Krzyż tylko przez przyklęknięcie lub skłon, z zachowaniem odpowiedniej odległości. Nie będzie możliwości ucałowania i dotykania Krzyża.
  • W Wielki Piątek Komunię św. mogą przyjąć tylko ci, którzy uczestniczą w Liturgii Męki Pańskiej (nie będzie rozdawana w innym czasie).
  • Osoby odprawiające praktykę dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, które nie będą mogły uczestniczyć w Liturgii Męki Pańskiej i przyjąć Komunii św. wynagradzającej, nie przerywają jej w ten sposób i będą mogły ją kontynuować w kolejnym miesiącu.
  • W Wielką Sobotę Komunia św. zanoszona będzie tylko umierającym jako wiatyk.
  • Błogosławieństwo pokarmów w Wielką Sobotę zostanie zorganizowane na placu przykościelnym w godz. 9.00-16.00 (co 15 minut) przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
  • Zachęcamy wszystkich do modlitwy w gronie rodzinnym, zwłaszcza przed tradycyjnym śniadaniem w Niedzielę Wielkanocną. Pomocą w tym względzie może służyć załączony poniżej wzór modlitwy.

W duchu pokory, posłuszeństwa i zaufania
prosimy dostosować się do powyższych wskazań.

Życzymy wszystkim obfitości łask Bożych na nadchodzący czas Wielkiego Tygodnia
oraz zawierzamy wszystkich opiece Matki Bożej Nieustającej Pomocy.


DO POBRANIA:

Modlitwa przed śniadaniem wielkanocnym

drukuj