Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»( Mk 1, 1215)

Stawienie się w obecności Bożej: Uświadom sobie, że stajesz przed Panem, że będziesz z Nim rozmawiał i słuchał tego, co On ma Ci do powiedzenia. Otwórz się na działanie Ducha Świętego. Proś, aby On pomógł Ci przeżyć to spotkanie jak najowocniej, w możliwie największym otwarciu na Słowo Boże.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proś Boga, Pana naszego, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu. (św. Ignacy Loyola, ĆD nr 46).

Prośba o owoc tej modlitwy: o zdolność wychodzenia na pustynię swojego serca

Obraz do modlitwy: Zobaczę Jezusa, który przebywa na pustyni. Przyjrzę się temu, co On w tym czasie tam robi, jak się zachowuje. Kto przebywa razem  z Nim.

1. Wyrzucony.

W polskim przekładzie Pisma Świętego mowa jest o tym, że  Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Jednakże oryginalne określenie, którym posługuje się ewangelista ma dużo gwałtowniejszy wydźwięk, można by je było przetłumaczyć, w ten sposób: < Duch wygnał Jezusa na pustynię>. To bardzo mocne sformowanie, takiektóre pokazuje gwałtowność i siłę Ducha Świętego. Duch działa z mocą, wyprowadza Jezusa tam, gdzie nie ma ludzi, gdzie jest czas i miejsce na spotkanie z Ojcem. Gdzie można w sposób jasny zobaczyć co jest zadaniem, drogą, powołaniem dla każdego. Pustynia to miejsce niezwykle mocnego działania Boga. A Ty czy już jesteś na pustyni swojego serca, czy dałeś się Duchowi Świętemu poprowadzić na miejsce osobne, takie, w którym dobrze słychać głos Boży? Gdzie jest Twoja pustynia?

2. Być w relacji.
Decyzje Jezusa wynikają z Jego relacji z Ojcem i Duchem. Najpierw jest Jego relacja z Nimi, a dopiero potem jest Jego działanie. Jezus najpierw JEST, a dopiero potem robi. I po drugie, aby wiedzieć, co ma robić,nastraja swoje serce na słuchanie Ojca poruszany Duchem Świętym, stąd pozwala się wyprowadzić na pustynię posłuszny właśnie Duchowi. Chce tam BYĆ, aby lepiej usłyszeć Ojca.
Najpierw być, potem działać a gdyby tak zobaczyć, jak to wygląda w Twoim życiu? Co jest ważniejsze? Czemu poświęcasz więcej uwagi nie tylko w odniesieniu do Boga, ale także w odniesieniu do bliskich Ci osób? Popatrz na ważne dla Ciebie relacje one są rzeczywiście priorytetem?
3. Dobra Nowina.
Jezusowe wezwanie z dzisiejszej Ewangelii mogłoby brzmieć tak Zmień myślenie, uwierz Dobrej Nowinie.A co jest ta Dobra Nowina? Jak to słyszysz, to co Ci się nasuwa? A może masz jakieś swoje własne pojęcie dobrej nowiny, która nie ma nic wspólnego z Jezusowym wezwaniem? Czy sięgasz do zdrowej nauki Kościoła, która pomaga lepiej Pana Jezusa zrozumieć? Czy zadajesz sobie trud osobistego pytania Pana Jezusa na modlitwie o te sprawy najbardziej fundamentalne? Czym się karmisz w Wielkim Poście? Do jakiej lektury sięgasz?

Zachęcam Cię, na zakończenie tej modlitwy, do szczerej rozmowy z Panem, do oddania Mu tego wszystkiego co udało Ci się dzięki Jego łasce zobaczyć w czasie tej modlitwy. Zwróć uwagę, aby ta rozmowa miała związek z Twoimi refleksjami na medytacji.

Pomyśl nad tym, jaki konkret z tej modlitwy bierzesz do swojego życia. Zapytaj Jezusa, jak On to widzi, co z Jego perspektywy byłoby dla Ciebie ważne w tym tygodniu. Może będzie to podjęcie decyzji o tym, co będziesz czytał i oglądał w tym czasie, po to, aby lepiej rozumieć Jezusową naukę.

Swoje spotkanie zakończ modlitwą „Ojcze nasz…”

Zachęcam Cię także, abyś zanotował chociaż kilka myśli z tej modlitw, niech pozostanie po niej jakiś materialny ślad, niech te notatki stanowią Twój duchowy dzienniczek. Tak, abyś mógł wrócić do tego, co stało się Twoim doświadczeniem w spotkaniach z Jezusem.
                                                                                                              Anna, wynagrodzicielka

drukuj