Data wpisu 21 lutego 2021

1 Item

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA I NIEDZIELĘ W. POSTU – 21 LUTEGO 2021

by mg

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»( Mk 1, 12–15) Stawienie się w […]