Jako parafia patronacka, wyznaczona przez Księdza Biskupa, wspieramy modlitwą i ofiarami materialnymi budowę nowego kościoła sanktuaryjnego w Czarnym Potoku. Z tego tytułu, w niedzielę 14 lutego gościliśmy w naszej parafii ks. Krzysztofa Klimczaka, proboszcza tamtejszej parafii, który na wszystkich Mszach głosił kazania, mówił m.in. jak przebiegają prace związane ze wznoszeniem nowej świątyni. Podziękował też wszystkim za ofiarność i zrozumienie: „Tak wiele osób wspiera nas w dziele budowy świątyni sanktuaryjnej, zarówno materialnie, jak i duchowo, poprzez modlitwę, czy ofiarowane cierpienie. Tamten rok, z powodu trwającej pandemii, nie sprzyjał przedsięwzięciom budowlanym, niemniej jednak, dzięki Bożej interwencji, Bożemu błogosławieństwu udało się nam wiele wykonać. Wybudowaliśmy prawie całe mury kościoła, wieża została wybudowana do poziomu platformy widokowej, osiągając dwie trzecie całej wysokości. Zostały wykonane prace ziemne, łącznie z murem oporowym przy dolnej części kościoła. Na tym etapie wykonano wiele inwestycji związanych z zagospodarowaniem terenu. Boże błogosławieństwo nam towarzyszy. Dziś chcę podziękować za wszelkie ofiary składane na potrzeby tej budowy. Chcę podziękować za modlitwy i ofiarowane cierpienie w tej intencji. Maryja Matka Boża Bolesna, która króluje w naszym sanktuarium niech wyprasza wszystkim potrzebne łaski, a Jezus niech dotyka swoją uzdrawiającą i przemieniającą mocą” – mówił ks. Klimczak.

Wszystkim, którzy złożyli datki na budowę kościoła w Czarnym Potoku składamy gorące Bóg zapłać.

drukuj