Data wpisu 2 stycznia 2021

1 Item

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA II NIEDZIELĘ PO NARODZENIU PAŃSKIM – 3 STYCZNIA 2021 R.

by mg

Proponuję tę modlitwę odprawić, albo przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, albo przed bożonarodzeniową szopką (najlepiej w kościele parafialnym). Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, […]