Główna Msza Święta w Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) odprawiona została w naszej świątyni o 9.00. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz dr Bogusław Połeć.

Na początku Eucharystii odśpiewano popularną pieśń „Z dawana Polski Tyś Królową”, prosząc Maryję o wstawiennictwo dla naszego Miasta i całego narodu Polskiego.

„Dzisiaj w 102. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, chcemy Panu Bogu podziękować za to wszystko, co jest zawarte w tym jednym słowie Ojczyzna. Ojczyzna to historia, to ludzie, to walka, to wolność” – powiedział Ksiądz Proboszcz rozpoczynając liturgię. Podkreślił, że uczestnicząc w Mszy św. chcemy „prosić Dobrego Boga o obfitość Bożych łask, Jego błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Królowej Polski dla wszystkich, którzy są w tym domu, któremu na imię Polska. Chcemy też prosić o pokój, solidarność, sprawiedliwość, jedność i o zgodę”.

Nawiązując w homilii do dzisiejszej liturgii Słowa Ksiądz Połeć podpowiadał, jak należy funkcjonować w społeczności, w Kościele, w Państwie i w rodzinie: „Nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność”, po czym zapytał: „Czy jest możliwe, żebyśmy tak żyli?” i odpowiedział: „Jest to możliwe. Jesteśmy w stanie tak żyć, jeśli zawierzymy Panu Bogu i otworzymy się na Ducha Świętego. Mamy wielu świadków, którzy tak właśnie żyli, a przecież doświadczali nieraz wielkich cierpień i trudności”. Kaznodzieja zaznaczył ponadto, że dla zachowania wolności i niepodległości nieustannie potrzebna jest czujność wobec różnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych. „Ojczyzna, niepodległość, patriotyzm, wolność, solidarność, Bóg, Dekalog, Ewangelia, Krzyż, sumienie, Kościół – to wszystko musi być w nas i nad tym mamy medytować, bo za dużo dzisiaj dyskusji, wrzawy, krzyków, a mało refleksji” – zaznaczył Ksiądz Proboszcz. Na koniec zacytował słowa trzech świadków i bohaterów Polski: bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, kard. Stefana Wyszyńskiego oraz św. Jana Pawła II i odmówił modlitwę za Ojczyznę.

Ze względu na pandemię w Mszy św. wzięło udział dużo mniej wiernych w porównaniu z latami ubiegłymi. Oprócz mieszkańców naszego Miasta, obecni byli m.in. przedstawiciele mieleckiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej.

drukuj