Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu przystąpił do realizacji Programu „Wspieraj Seniora”. Z tej pomocy pracowników MOPSU i wolontariuszy mogą skorzystać seniorzy powyżej 70. roku życia (niekorzystający z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych), którzy w związku z występowaniem  epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu, nie mający osób bliskich, czy zaprzyjaźnionych, mogących im udzielić pomocy, w szczególności w zakresie dostarczenia zakupów  obejmujących artykuły podstawowej potrzeby.

W związku z tym MOPS zwraca się z gorącym apelem do osób, które chciałaby się włączyć w tę akcję pomocy dla seniorów, jako wolontariusze, o zgłaszanie się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, pod numerami telefonów: 177875733, 177875734, 177875740,  na adres mailowy: awdowiarz@mops.mielec.pl, bądź za pośrednictwem strony internetowej:  wspierajseniora.pl

MOPS zapewnia środki ochrony osobistej (maseczki, środki dezynfekcyjne) oraz bilety  na przejazdy komunikacją miejską w celu dojechania do miejsca zamieszkania seniora.

Wyposaża osoby wspierające w identyfikatory, które potwierdzają podjęcie współpracy z ośrodkiem. Z wolontariuszami MOPS podpisuje wymagane przez prawo porozumienia.

drukuj