Data wpisu 4 listopada 2020

1 Item

ZACHĘCAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W AKCJĘ „WESPRZYJ SENIORA”

by mg

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu przystąpił do realizacji Programu „Wspieraj Seniora”. Z tej pomocy pracowników MOPSU i wolontariuszy mogą skorzystać seniorzy powyżej 70. roku życia (niekorzystający z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych), którzy w związku z występowaniem  epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu, nie mający osób bliskich, czy zaprzyjaźnionych, mogących im udzielić […]