Przez cały październik wielu parafian, szczególnie tych najmłodszych gromadziło się w naszej świątyni na nabożeństwach różańcowych o 16.30 i 17.30. Biorąc do rąk różaniec, przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki Maryi, prosiliśmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Modliliśmy się także o ustanie pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie.

Na ostatnim w tym roku nabożeństwie różańcowym, ks. Jacek Walczyk wręczył najgorliwszym dzieciom ciekawe nagrody.

Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy wytrwale przychodzili przez cały miesiąc na nabożeństwa różańcowe. Dziękujemy także tym, którzy z powodu pandemii modlili się wraz ze swoimi bliskimi w domach.

drukuj