Odszedł do Pana śp. ROMAN MULKA, tata naszego byłego wikariusza (w latach 2006-2013) ks. Antoniego – proboszcza w Kwiatonowicach.

Pogrzeb odbędzie się w kościele parafialnym w Rajbrocie w środę 28 października o godz. 14.00. Pamiętajmy o Zmarłym Romanie w naszych modlitwach.

Niech odpoczywa w pokoju!
drukuj