Data wpisu październik 2020

110 of 21 items

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH INNA NIŻ ZWYKLE… CZYLI O NIEZWYKŁEJ SZANSIE…

by mg

Pewnie nie spodziewałeś się, że doczekasz w swoim życiu takiego dnia Wszystkich Świętych, w którym nie będziesz mógł po prostu iść na cmentarz i zatrzymać się nad grobem swoich bliskich. Co czujesz w związku z tym? Złość, opór, niechęć, rezygnację, poczucie beznadziei? Czemu tak Cię to porusza? Może warto sobie zadać to pytanie, ponieważ te […]

WPROWADZENIE DO MODLITWY NA UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 1 LISTOPADA 2020 R.

by mg

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem […]

JAK W LISTOPADZIE ZYSKIWAĆ ODPUSTY ZUPEŁNE ZA ZMARŁYCH?

by mg

Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych, za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych – możemy zyskiwać odpusty zupełne za zmarłych. Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne […]

ZMARŁ ŚP. ROMAN MULKA – TATA NASZEGO BYŁEGO WIKARIUSZA

by mg

Odszedł do Pana śp. ROMAN MULKA, tata naszego byłego wikariusza (w latach 2006-2013) ks. Antoniego – proboszcza w Kwiatonowicach. Pogrzeb odbędzie się w kościele parafialnym w Rajbrocie w środę 28 października o godz. 14.00. Pamiętajmy o Zmarłym Romanie w naszych modlitwach. Niech odpoczywa w pokoju!

NASZ MINISTRANT NA PODIUM [zdjęcia]

by mg

Na początku października reprezentanci naszej Parafii udali się do Brzeska, aby wziąć udział w biegu ku czci patrona pielgrzymujących św. Jakuba, czyli w „Brzeskiej Dysze Św. Jakuba”. Wydarzenie zorganizował Klub Sportowy „Jakub” działający przy Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła w Brzesku. W zawodach wzięło udział w sumie 500 osób. Biegacze rywalizowali na dystansie 5 oraz 10,5 […]

ZMARŁ KS. TADEUSZ DYŁO – BYŁY WIKARIUSZ W NASZEJ PARAFII

by mg

W dniu 24 października br. zmarł śp. ks. Tadeusz Dyło (ur. 1934 r. w Sędziszowie Małopolskim) – emerytowany proboszcz parafii Czermin, wikariusz w naszej parafii w latach 1965-1975. Msza święta pogrzebowa będzie celebrowana w kościele parafialnym w Czerminie we wtorek (27 października) o godz. 12.00, a następnie ciało Zmarłego spocznie na cmentarzu w Sędziszowie Małopolskim. […]

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA XXX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 25 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

by mg

Gdy faryzeusze posłyszeli, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie […]

CZUWANIE PRZY RELIKWIACH ŚW. JANA PAWŁA II [zdjęcia]

by mg

W dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, po Mszy św. wieczornej, odbyło się w naszym kościele czuwanie modlitewne przy relikwiach Papieża Polaka. W ramach katechezy ks. Marek Zembura omówił kolejną część Encykliki  „Evangelium Vitae”, a po niej poprowadził modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Odczytał też intencje, które wierni złożyli do specjalnie przygotowanej skrzynki. […]

ZAPRASZAMY NA KATECHEZĘ ZE ŚW. JANEM PAWŁEM II – 22.10.2020 r.

by mg

We czwartek (22 października) o 18.45 (po Mszy świętej wieczornej) w naszym kościele będzie prowadzona kolejna katecheza dla dorosłych z Janem Pawłem II, na którą serdecznie zapraszamy. W ramach katechezy zostanie omówiona kolejna część Encykliki  Evangelium Vitae, a po niej modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Za ławkami znajdują sie karteczki, na których możemy […]

PAMIĘTAJMY O ZMARŁYCH – WYPOMINKI

by mg

Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych, przypominamy o uporządkowaniu grobów najbliższych, zauważmy także groby opuszczone i zaniedbane. Dziękujemy tym, którzy już o to zadbali. Jedną z form pomocy zmarłym jest praktykowana od wieków modlitwa wspólnotowa, zwana WYPOMINKAMI, która pomaga skrócić męki czyśćcowe. wypominki listopadowe /tzw. jednorazowe/ czytane są w naszej parafii przez cały listopad o godz. […]