Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć». (Mt 21, 28-32)

Stawienie się w obecności  Bożej: Uświadom sobie, że stajesz przed Panem, że będziesz z Nim rozmawiał i słuchał tego, co On ma  ci do powiedzenia. Otwórz się na działanie Ducha Świętego.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proś Boga, Pana naszego, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.
(św. Ignacy Loyola, ĆD nr 46).

Proś także o owoc tej modlitwy: o chętne spełnianie woli Ojca.

Obraz do modlitwy: niech dzisiejszej modlitwie towarzyszy Ci obraz Boga Ojca, który do bezpośrednio do Ciebie zwraca się o pracę w  Jego winnicy – Kościele. Spróbuj usłyszeć jak Bóg Ojciec Cię zaprasza, jaki ma głos, jaką postawę.

  1. Posłuszeństwo – czyli używanie uszu.

Posłuszeństwo– to nie jest specjalnie modne słowo w czasach, które hołdują wolności i niezależności, które stawiają na samorozwój i budowę własnej kariery.

Może jednak warto zatrzymać się nad tym głębiej – jeśli będzie uważny zobaczysz, że posłuszeństwo ma swoje korzenie w słowie „słuchać”. Przestaję mówić po to, aby włączyć słuch, aby otworzyć się na drugiego, który ma mi coś do powiedzenia.

Zastanów się proszę nad tym, czy potrafisz słuchać, zamknąć usta, aby pozwolić dojść do głosu komuś innemu- tak Bogu, jak i człowiekowi.

Jak słuchasz? – czy jesteś „nastawiony” na drugiego, czy jest to bardzo powierzchowne, pośpieszne, nieuważne…poreflektuj nad tym.

Jak słuchasz swoich dzieci, współmałżonka, współpracowników, współbraci, czy współsióstr ze wspólnoty?

A jak słuchasz Boga – jak to wygląda w praktyce?

  1. Zdolność do zmiany.

Drugi z synów ewangelicznego gospodarza  „stawia się okoniem”, nie chce pracować, nie chce się trudzić, nie chce podejmować wysiłku. Ma jednak bardzo ważną umiejętność, posiada zdolność „wglądu w siebie”, zdolność podjęcia refleksji nad własnym zachowaniem i postawą. Ewangelista notuje: „opamiętał się”…tzn. sięgnął pamięcią  do swoich postaw i zachowań, przyjrzał się im i podjął namysł. Owocem tego namysłu jest zmiana jego postawy i pójście za wolą Ojca.

To postawa warta naśladowania, ponieważ umożliwia korektę własnych zachowań, także tych, które są niewłaściwe.

Czy Ty reflektujesz swoje zachowania, czy masz w ciągu dnia, najlepiej wieczorem, czas na to, aby przyjrzeć się całemu dniowi, po to, aby ucieszyć się tym, co wydarzyło się dobrego i przeprosić za to, co wymaga zmiany.

Na zakończenie tego spotkania porozmawiaj szczerze z Jezusem o swoich odkryciach. Rozmawiaj z Nim tak, jak się rozmawia z kimś bliskim, ważnym, przed kim można otworzyć swoje wnętrze. Proś Go o umiejętność zmiany w swoich postawach oraz gotowość pójścia za wolą Ojca.

Niech owocem dzisiejszej modlitwy będzie przez cały tydzień  codzienna wieczorna refleksja nad całym dniem, który był Ci dany, po to, aby zobaczyć ile dobra jest twoim udziałem, ale także, by z Bożą pomocą korygować swoje niewłaściwe postawy.

Zakończ to spotkanie modlitwą:  Ojcze nasz

Zachęcam Cię także, abyś zanotował chociaż kilka myśli z tej modlitw,  niech pozostanie po niej jakiś materialny ślad, niech te notatki stanowią Twój duchowy dzienniczek.

Anna, wynagrodzicielka

drukuj