Tegoroczne Uroczystości Odpustowe ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy – Patronki Miasta Mielca przypadły na sobotę 27 czerwca. Kazania na Mszach św. (6.00, 7.30, 9.00, 10.30 – jubileusze małżeńskie, 12.00 – suma, 17.00 oraz 19.00) wygłosił ks. prałat dr Jerzy Dąbek, proboszcz parafii pw. Józefa w Sandomierzu, wikariusz generalny diecezji sandomierskiej. Kapłan przewodniczył także uroczystej sumie odpustowej o 12.00.

„Matka Boża Nieustającej Pomocy, która spogląda na nas z wizerunku, tutaj, w tej świątyni, z głównego ołtarza, zdaje się prosić nas jak matka, delikatnie, ale stanowczo – przyjmijcie królowanie mojego Syna i moje. Przyjmijcie je do waszych serc i do waszych domów. Przyjmijcie dziś Boże królestwo” – apelował Kaznodzieja.

„Kto uczy się miłości od Matki Najświętszej, będzie umiał też coraz bardziej kochać drugiego człowieka” – zauważył.

„Ona chce nam pomagać jak służebnica i jak matka, nieustannie czuwać przy swoich dzieciach, być blisko nich i w dzień i w nocy. Jest to dla Niej wielka radość. Radość pochodząca od Ducha Świętego. Radość serca, które wie, że służyć, to znaczy królować” – uświadamiał Kapłan.

„Jeżeli wiemy, że w domu i w sercu brakuje sprawiedliwości, jest za mało miłości, pokoju, Bożej radości, to nie bójmy się przyjść w modlitwie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przyjść z różańcem w ręku, z modlitwą na ustach i powiedzieć Jej o swoich brakach i niedostatkach. Ona nas wysłucha. Pośpieszy z pomocą, jak matka zaniesie na swoich rękach przed tron Chrystusa to, czym żyjemy, nasze radości, ale też smutki i trudy. Ona odmieni nasze życie i sprawi, żebyśmy umieli stawiać się prześliczną koroną w ręku Pana. Królewskim diademem w dłoni Boga” – podkreślił na koniec ks. Dąbek.

Na zakończenie liturgii Gospodarz Parafii podziękował przybyłym wiernym za obecność i modlitwę: „Ufamy głęboko, że nasze dziękczynienie i uwielbienie zostało przez miłosiernego i łaskawego Boga przyjęte, tym bardziej, że chcieliśmy to wszystko powierzyć za pośrednictwem naszej ukochanej Matki Bożej. Wszystkim dziękuję za tę wspólnotę modlitwy. Wyrażam wdzięczność ks. prałatowi Jerzemu, Kapłanom z dekanatu Mielec-Południe i Mielec-Północ, Księżom Rodakom, siostrze zakonnej, Scholi i Panu Organiście, Liturgicznej Służbie Ołtarza, Dziewczęcej Służbie Maryjnej, Dzieciom pierwszokomunijnym” – mówił ks. Połeć.

drukuj