Pytania do parafialnego konkursu o św. Janie Pawle II. (opublikowane 23.o2.2020 r.)

 1. Po ukończeniu nauki w gimnazjum w Wadowicach, Karol Wojtyła kontynuował dalszą naukę. Podaj rok rozpoczęcia nauki, miejsce i kierunek.
 2. Wymień pasje, zainteresowania w dzieciństwie i młodości Karola Wojtyły?
 3. Do jakiego sanktuarium pielgrzymował ze swym ojcem młody Karol Wojtyła?
 4. Po Soborze Watykańskim II abp Karol Wojtyła pisze książkę poświęconą realizacji Soboru Watykańskiego II. Podaj jej tytuł.

Pytania do parafialnego konkursu o św. Janie Paweł II. (opublikowane 15.o2.2020 r.)

 1. Jaką rolę w życiu Karola Wojtyły odegrał Jan Tyranowski?
 2. Wymień dramaty napisane przez Karola Wojtyłę.
 3. W którym roku zmarła matka Karola Wojtyły i ile lat miał wtedy Karol?
 4. W jakiej parafii pracował ks. K. Wojtyła, kiedy napisał sztukę „Brat naszego Boga”?

Informacje kto może brać udział, gdzie składać odpowiedzi i do kiedy, znajdują się w regulaminie konkursu.


Życie Karola Wojtyły – Papieża Polaka

Konkurs przeznaczony dla osób dorosłych od 20 roku życia i zamieszkałych na terenie naszej parafii pw. Matki Bożej Nieustającej w Mielcu. Pod patronatem ks. dr. Bogusława Połcia, proboszcza parafii.

1.ORGANIZATORZY: 

Konkurs został zorganizowany z okazji 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka – św. Jana Pawła II i z racji ogłoszenia roku 2020 rokiem Jana Pawła II.

Organizatorem konkursu jest Parafialna Rada Duszpasterska przy parafii MBNP w Mielcu.

Osoby odpowiadające za konkurs:

 • ks. mgr Mariusz Gródek
 • Elżbieta Serafin
 • Maria Polak
 • Olga Apollo
 • Małgorzata Ciejka,
 • Tomasz Bucki
 1. HASŁO:

Hasłem organizowanego konkursu jest „Życie Karola Wojtyły – papieża Polaka”.  Pragniemy upowszechnić wśród osób dorosłych naszej wspólnoty parafialnej, wiedzę na temat życia Tego niezwykłego i najwybitniejszego spośród Polaków.

 1. CELE KONKURSU:
 • popularyzacja wiedzy o życiu, twórczości i świętości św. Jana Pawła II
 • poznanie osobowości Papieża – Polaka
 • motywowanie do naśladowania Świętego Polaka
 • pielęgnowanie pamięci o św. Janie Pawle II
 • dawanie świadectwa o św. Janie Pawle II i przekazywanie młodym pokoleniom
 1. WARUNKI uczestnictwa w konkursie:
 • uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która jest osobą dorosłą     ukończyła 20 rok życia, zamieszkuje na terenie parafii MBNP w Mielcu
 • uczestnik konkursu nie jest członkiem rodziny, lub krewnym osób będących organizatorem konkursu
 1. ZASADY:

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: etap podstawowy w formie pisemnych odpowiedzi, etap finałowy.

Harmonogram:

 • Etap podstawowy rozpocznie się od 16 lutego i przez sześć kolejnych niedziel do 22 marca 2020 r. będą drukowane 2 lub 3 pytania konkursowe. Zakres materiału: życie i twórczość Karola Wojtyły do dnia wyboru na Stolicę Piotrową.
 • Następnie od 5 kwietnia i przez cztery kolejne niedziele do 26 kwietnia 2020 r. po 2 lub 3 pytania konkursowe. Zakres materiału: pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II.
 • Pytania publikowane będą na kartach z ogłoszeniami parafialnymi, oraz na stronie internetowej naszej parafii.
 • Pisemnych odpowiedzi należy udzielić w każdym tygodniu do piątku włącznie.
 • Karty z odpowiedzią pytań muszą zawierać także: imię i nazwisko uczestnika konkursu, adres, rok urodzenia i kontakt telefoniczny.
 • Odpowiedzi należy składać do skrzynki z napisem KONKURS, która znajdować się będzie w Kaplicy Adoracyjnej.
 • Każde pytanie będzie oceniane przez komisję konkursową.
 • Ilość zdobytych punktów będzie decydować o uczestnictwie w finale. Uwaga! – o ilości zdobytych punktów decydować będzie, data złożenia odpowiedzi (im wcześniej tym lepiej).
 • Finał odbędzie się 9 maja 2020 r. o godz. 9.00.
 • Bliższe szczegóły będą podane na ogłoszeniach parafialnych w dniu 3 maja 2020 r.
 • Finaliści zostaną poinformowani o uzyskaniu kwalifikacji, telefonicznie lub drogą elektroniczną zgodnie z danymi podanymi na kartach z odpowiedzią pytań.
 1. MATERIAŁY POMOCNICZE:
 • „Kalendarium życia Karola Wojtyły” – wyd. Znak
 • „Jan Paweł II dzień po dniu” – wyd. Biały Kruk
 • strona internetowa (archiwum jp2.pl )
 • „Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II” – Georg Weigel
 • Można także korzystać z innych źródeł
 1. NAGRODY:

Organizator przewiduje nagrody dla laureatów konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (Ustawa z dnia 29. VII. 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 833) z późniejszymi zmianami
 • Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby spokrewnione z członkami komisji konkursowej
 • Wszelkich informacji o konkursie można uzyskać na stronie internetowej parafii mbnp.mielec.pl
 • Regulamin konkursu jest dostępny na stronie mbnp.mielec.pl
 • W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu w każdym czasie. Informacje o ewentualnych zmianach pojawią się na stronie internetowej mbnp.mielec.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

drukuj