W Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia, w prawdziwie rodzinnej atmosferze odbyło się doroczne Parafialne Spotkanie Opłatkowe. Rozpoczęło się ono w kościele o 12.00 uroczystą Eucharystią. Druga część świętowania – przy „opłatkowym” stole – miała miejsce w auli Kany. Zebranych gości przywitał Ksiądz Proboszcz Bogusław Połeć, po czym poprowadził krótką modlitwę i złożył wszystkim serdeczne życzenia: „Życzę Wam moi Drodzy przede wszystkim obfitości Bożych łask, pokoju w sercach, życzliwości oraz mocy, którą czerpiemy z naszej prawdziwej więzi z Jezusem, abyście potrafili podjąć to, co spotyka Was w codzienności. Abyście wszystko przeżywali z Chrystusem, dla Chrystusa i w Chrystusie! Wówczas zobaczycie sens i prawdziwą wartość życia”. Przy akompaniamencie kolęd zebrani goście podzielili się opłatkiem.

W parafialnej uroczystości udział wzięło kilkadziesiąt osób. Oprócz członków grup parafialnych obecni byli m.in. kapłani pracujący w naszej parafii, jak również Poseł na Sejm RP pan Fryderyk Kapinos. Spotkanie ubogacili śpiewem kolęd muzycy: ks. Mirosław Rabijasz oraz p. organista Stanisław Tulik wraz z synami Wojciechem i Michałem.

Na zakończenie Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim organizatorom i zgromadzonym za przybycie i wspólnie spędzony czas. Szczególne słowa wdzięczności skierował do Członków Stowarzyszenia Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci i Rycerstwa Niepokalanej za przygotowanie sali i poczęstunku. Złożył je na ręce p. Stanisława Palucha i p. Zbigniewa Kamińskiego, opiekunów tychże Wspólnot.

drukuj