Data wpisu 7 stycznia 2020

2 Items

LUDZIE NA UKRAINIE POTRZEBUJĄ NASZEJ MODLITWY

by mg

W uroczystość Trzech Króli 6 stycznia, gościliśmy w naszym kościele o. dr. Marka Rostkowskiego, ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów, który od 2017 r. pracuje w parafii pw. Św. Marii Magdaleny we Lwowie, a wcześniej pełnił funkcję dyrektora Biblioteki Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum i Papieskiej Biblioteki Misyjnej w Rzymie. Duchowny w swoim kazaniu przypomniał przesłanie, jakie niesie świętowanie […]

RODZINNA ATMOSFERA NA PARAFIALNYM SPOTKANIU OPŁATKOWYM [zdjęcia]

by mg

W Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia, w prawdziwie rodzinnej atmosferze odbyło się doroczne Parafialne Spotkanie Opłatkowe. Rozpoczęło się ono w kościele o 12.00 uroczystą Eucharystią. Druga część świętowania – przy „opłatkowym” stole – miała miejsce w auli Kany. Zebranych gości przywitał Ksiądz Proboszcz Bogusław Połeć, po czym poprowadził krótką modlitwę i złożył wszystkim serdeczne życzenia: […]