W pierwszą niedzielę listopada (3.11) do naszej parafii przyjechały siostry ze Zgromadzenia Służebniczek Dębickich z Domu Generalnego w Dębicy. Na Mszach św. o 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 i 12.00 włączyły się w liturgię przez śpiew i grę. Po ogłoszeniach s. Katarzyna, referentka ds. powołań opowiedziała o założycielu zgromadzenia, bł. Edmundzie Bojanowskim, o jego miłości do Boga, Kościoła, Ojczyzny i drugiego człowieka.

Błogosławiony Edmund uczy nas, że wiara, którą przekazali nam rodzice ma nas zawsze prowadzić do konkretnego czynu. Założyciel naszego zgromadzenia nie był kapłanem, a tak wiele dobra czynił dla swojej parafii. Zawsze współpracował z duszpasterzami. Wszystko, co podejmował, czynił w łączności z Kościołem. Kościół był jego matką i tak go nazywał. Często powtarzał: «Ja nic nie znaczę, to Bóg kieruje wszystkim» – zauważyła Siostra.

Zakończyła swoje wystąpienie prośbą o modlitwę. – Niech bł. Edmund będzie dla nas natchnieniem, przede wszystkim do tego, aby modlić się o dobrych pasterzy, o powołania do kapłaństwa, jak również do życia zakonnego.

Po każdej Mszy św. Siostry podały do ucałowania relikwie bł. Edmunda, rozdały obrazki oraz witaminki „powlekane Duchem św.”, czyli cukierki z cytatem z Pisma św. Ksiądz Proboszcz podziękował Siostrom za posługę, apostolstwo i świadectwo życia. Zapewnił też o modlitwie.

drukuj