Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proś Boga, Pana naszego, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu. (św. Ignacy Loyola, ĆD nr 46).

Proś także o owoc tej modlitwy: o głęboką świadomość tego, że to właśnie do Ciebie skierowane są Jezusowe błogosławieństwa

Wyobrażenie sobie miejsca: wejdź z Jezusem na górę znajdującą się w niewielkiej odległości od Jeziora Galilejskiego. Rosną na niej cyprysy i palmy, w porze kwitnienia jest tam mnóstwo kwiatów. To bardzo piękne miejsce. Siądź blisko Pana, słuchaj uważnie Jego nauki o błogosławieństwach.

  1. To dotyczy właśnie Ciebie.

Ubodzy, płaczący, cisi, łaknący sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca, cierpiący prześladowania dla sprawiedliwości.  O kim myślisz, kiedy słyszysz tę Ewangelię – może o jakichś prehistorycznych chrześcijanach, którzy umarli pożarci na rzymskiej arenie, albo o ginących za wiarę Syryjczykach, albo o współczesnych nieudacznikach, którym brak przebojowości i spadają na nich wszystkie nieszczęścia świata?

A tymczasem – żywe jest Słowo Boże i skierowane właśnie do Ciebie, nie do kogoś innego. Dzisiaj, w uroczystość Wszystkich Świętych Jezus wzywa Ciebie i Ciebie chce mieć jako błogosławionego.

W dzisiejszy dzień nie chodzi o to, aby pospacerować po cmentarzu ucinając sobie pogawędkę z bliższymi i dalszymi znajomymi. Dzisiejszego dnia Jezus zaprasza Cię do tego, abyś usiadł przy Słowie, zapragnął żyć błogosławieństwami i zrozumiał, że świętość jest dla Ciebie; dzisiejszy dzień jest jak oglądanie medalu przed zwycięstwem – patrzysz na puste miejsce w niebie i wiesz, że ono jest przygotowane dla Ciebie, który masz być świętym! Jakie uczucia budzi w Tobie myśl o świętości? I czym ona jest dla Ciebie?

  1. Tu i teraz.

Zobacz, że spośród błogosławieństw zanotowanych przez  św. Mateusza błogosławieństwo o ubogich w duchu gwarantuje, że Królestwo Boże już teraz do nich należy, nie kiedyś w przyszłości, ale dziś…czym zatem jest Królestwo Boże na ziemi? I  gdzie Go szukać? W innym miejscu Jezus mówi „Królestwo Boże jest pośród was” (Łk, 17,21) Co to znaczy? Otóż widzialnym znakiem Królestwa Bożego na ziemi ma być Kościół – ale czy tak jest? Klarowność i jasność tego znaku zależy od Ciebie – dzisiaj…od tego, jak żyjesz i czym żyjesz? Ubogi… nie znaczy, ten, który nic nie posiada – ale taki, który ma wszystko u-Boga, bo wie, że jest mały i słaby i tylko w Bogu jest Jego ratunek. Czy taka jest postawa Twojego serca – w czym upatrujesz swojej siły – w Jezusie, czy we własnych sukcesach, zdolnościach, pieniądzach? Jeśli szukasz poza Jezusem – zacierasz możliwość doświadczenia Królestwa Bożego na ziemi przez inne osoby. Jesteś odpowiedzialny za  rozwój  Królestwa Bożego już tu na ziemi, jesteś odpowiedzialny za Kościół. Czy żyjesz tą świadomością?

Rozmowa końcowa: Podziel się z Jezusem tym co odkryłeś na modlitwie, opowiedz Mu o tym jak widzisz kwestię świętości w swoim życiu. Porozmawiaj z Panem o tym jak postrzegasz swoją rolę w Kościele, w jego małej cząstce, jaką jest parafia do której należysz, w Twojej rodzinie, która nazywana jest „domowym Kościołem”. Powierzaj Mu wszystkie odkrycia tego spotkania. Dziękuj za to, że On chce, abyś urzeczywistniał Królestwo Boże już tu na ziemi.

Zakończ modlitwą:

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dozwól mi oddalić się od Ciebie.
Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.
W godzinę śmierci mojej wezwij mnie
I każ mi przyjść do siebie,
Abym ze świętymi Twoimi chwalił Cię
Na wieki wieków. Amen.

Zachęcam Cię także, abyś zanotował chociaż kilka myśli z tej modlitw,  niech pozostanie po niej jakiś materialny ślad, niech te notatki stanowią Twój duchowy dzienniczek.

Oprac. Anna wynagrodzicielka

drukuj