Tegoroczne spotkanie popielgrzymkowe Grupy 17. św. Rafała Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę (PPT) miało miejsce 28 września w pobliskim Przecławiu. O godz. 18.00 pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św., którą sprawował przewodnik Grupy ks. Damian Kurek. On też wygłosił homilię. W koncelebrze byli ks. Marcin Raś, wikariusz z Przecławia i o. Solan Dąbrowski, nasz rodak, który pielgrzymuje z nami od wielu lat. Po Eucharystii pielgrzymi przeszli do domu parafialnego, aby przy kawie, herbacie, cieście i grilowanej kiełbasie wspominać sierpniowe wędrowanie i snuć plany na przyszłość. Dziękczynne świętowanie zakończyła modlitwa apelowa o 21.00. Wyrazy wdzięczności należą się przewodnikowi ks. Damianowi, dzięki któremu na pielgrzymce była serdeczna i rodzinna atmosfera oraz ks. Marcinowi wraz z Braćmi i Siostrami z Przecławia za przygotowanie agapy i „staropolską gościnność”.

drukuj