Ósmego dnia pielgrzymowania tarnowscy diecezjanie połączyli siły. W Trzebniowie na Eucharystii spotkały się obie części PPT. Po nabożeństwie pokutnym i Mszy św. wszyscy wyruszyli na przedostatni odcinek pielgrzymkowej trasy.

Tematem dnia, który rozważali w drodze, były słowa „Jezus obiecuje nagrodę – zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie”. Hasło nawiązuje do siódmego listu z Apokalipsy św. Jana skierowanego do Kościoła w Filadelfii. – W każdym z listów Jezus obiecuje nagrodę, która ma zachęcić wiernych do wierności, wytrwałości, cierpliwości, a także podjęcia duchowej walki. Musimy jednak pamiętać, że nie zwyciężamy własną mocą, ale mocą Chrystusa – napisał w duchowym przewodniku pielgrzyma ks. Andrzej Michalik.

Pielgrzymom towarzyszył w drodze św. Ignacy Antiocheński jako patron dnia. – W swoim Liście do Kościoła w Filadelfii przestrzegał chrześcijan, by nie stali się dezerterami wiary – usłyszeli pątnicy. Przedostatnie miasto, które poznali pielgrzymi, to przywoływana już dwukrotnie Filadelfia.

ks. Zbigniew Wielgosz, GN

drukuj