12 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 7 odbył się finał Szkolnego Konkursu Wiedzy Biblijnej. W pierwszym etapie konkursu, który został przeprowadzony miesiąc wcześniej udział wzięło 120 uczniów. Do finału zakwalifikowało się 25.

Uczestnicy finału w ciągu 45 minut odpowiadali na 30 pytań dotyczących Ewangelii według św. Łukasza. Najlepszą znajomością Dobrej Nowiny wykazały się: Kinga Tchórzewska, Katarzyna Łanocha i Julia Gancarz. Uroczyste wręczenia nagród przez panią dyrektor Małgorzatę Wacławską miało miejsce 18 czerwca. Otrzymali je również: Anna Bujak, Alicja Divile, Tomasz Martyński, Seweryn Walas, Radosław Kołc, Daniel Pazdro, Patrycja Krzysztofik.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Składamy również podziękowania za uczestnictwo tym osobom, którym niestety nie udało się uzyskać wymaganej ilości punktów by przejść do kolejnego etapu. Wszystkim życzymy wielu sukcesów i łask Bożych w szkołach ponadpodstawowych. Uczniów do konkursu przygotowali i nagrody ufundowali katecheci SP 7 ks. Sławomir Szyszka i ks. Tomasz Abram.

drukuj