PIELGRZYMUJĘ Z GR XVII – ZAPISY/FORMULARZ

Zachęcamy do pielgrzymowania w gr. 17. św. Rafała. Pielgrzymka wyruszy z Tarnowa 17 sierpnia pod hasłem „Parafia wspólnotą uczniów Chrystusa”.

Koszt pielgrzymki to 100 zł od osoby. Jeśli z domu idzie więcej osób, każda następna płaci 70 zł, a każde następne dziecko do kl. 3. gimnazjum włącznie 20 zł. Gdyby ktoś, jak w poprzednich latach, chciał pokryć koszt pielgrzymki osobie z biednej rodziny, proszony jest o kontakt z przewodnikiem gr. 17., ks. Damianem Kurkiem.

Osoby, które nie mogą podążać pieszo na Jasną Górą mogą towarzyszyć idącym pielgrzymom przez duchowe pielgrzymowanie. Ze stolików można pobrać legitymację duchowego pielgrzyma, którą po wypełnieniu wrzucamy do skrzynki ustawionej w kaplicy św. Józefa.

Zapisów można dokonywać w kancelarii parafialnej do 10 sierpnia.

Nr konta Gr. 17. św. Rafała PPT
75 1240 2656 1111 0000 3814 7704 z dopiskiem PPT

drukuj