W niedzielę Dobrego Pasterza 12 maja, podczas Mszy św. o godz. 12:00 razem z uczniami klas czwartych Szkół Podstawowych nr 3, nr 6 i Szkoły Podstawowej Niepublicznej przeżywaliśmy rocznicę pierwszej Komunii św.

Mszę św. za dzieci, ich rodziców i chrzestnych sprawował ks. Bartłomiej Musiał. Kazanie wygłosił ks. Proboszcz: Jesteśmy tutaj przy Dobrym Pasterzu – Jezusie Chrystusie. On mówi do nas „Moje owce słuchają głosu Mego. Ja znam je a one idą za Mną”. Żeby usłyszeć Jezusa i poznać Jego głos potrzebna jest modlitwa, Eucharystia, jak również adoracja. Wszyscy jak tutaj jesteśmy powinniśmy wsłuchiwać się w głos Jezusa i za tym głosem iść. Dlaczego mamy iść za Jezusem? Ponieważ tylko On może nam dać prawdziwe życie i tylko On może nas skutecznie ochronić przed tym, żebyśmy tego życia nie zniszczyli, nie zmarnowali! 

Oprawę Mszy św. przygotowała panie katechetki Mariola Wiechowska i Bernadeta Kilian. Śpiewała schola Boże Nutki i grał zespół.

Na końcu ceremonii dzieci wypowiedziały piękne podziękowania pod adresem kapłanów i wręczyły bukiety kwiatów.

Z okazji tak pięknej i ważnej rocznicy
życzymy naszym małym Parafianom radości z bycia Bożymi dziećmi,
a ich Rodzicom, by poprzez przykład własnego życia
rozbudzali w swoich dzieciach wiarę
i przyczyniali się do dobrego ukształtowania
ich sumień.
Kapłani

drukuj