Jezus Chrystus przeszedł drogę krzyżową, cierpiąc  za nas… Młodzież z naszej parafii przedstawiła to wydarzenie w formie inscenizacji, w ramach wieczornego nabożeństwa, które miało miejsce w naszym kościele 22 marca br. Scenariusz opracował opiekun Apostolskiej Grupy Młodzieżowej ks. Mirosław Rabijasz, natomiast nad stroną reżyserską czuwał lektor Łukasz Molak. Wspólna modlitwa, rozważania, przechodzenie od stacji do stacji, a także doskonała gra aktorska pomogły głębiej zrozumieć to wszystko, co działo się dwa tysiące lat temu w drodze na Golgotę.

Po zakończonym nabożeństwie wiele osób kierowało pod adresem organizatorów Inscenizowanej Drogi Krzyżowej słowa szczerego uznania i wdzięczności, ale jak mówi Łukasz: „najważniejsze było w tym wszystkim pokazanie tego, że Jezus Chrystus nas prawdziwie ukochał i potwierdził to przechodząc drogę krzyżową i oddając Swoje życie na krzyżu. Bardzo dziękuję, w imieniu swoim i młodzieży, księdzu proboszczowi za życzliwość w realizacji pomysłu, a także księdzu Mirosławowi za poświęcenie swojego czasu, sił, wszelkie słowa wsparcia, a także za udzielone przed występem błogosławieństwo, które jak wierzę, przyjęte z wiarą, pomogło nam w przedstawieniu tego wydarzenia”.

drukuj