W czwartek 10.01. o 16:30 odbyło się w naszym kościele, jedno z ostatnich spotkań przygotowujących młodzież do sakramentu bierzmowania z klas 8  i 3 gimnazjum, które będzie miało miejsce 19 marca br.

Relacja Aleksandry Gil:

Uczestniczyliśmy w Eucharystii, której przewodniczył ks. Sławomir. Podczas kazania mieliśmy okazje przypomnieć sobie symbolikę Chrztu Świętego i obrzędów z nim związanych. Zapalona świeca chrzcielna oznacza Jezusa i Jego zaproszenie do podążania z Nim w Jego światłości. Biała szatka, którą matki chrzestne nałożyły na nas podczas chrztu symbolizuje świętość ochrzczonego dziecka. Po kazaniu ks. Sławomir zapalił od Paschału świece chrzcielne przedstawicielom każdej grupy, po czym uroczyście odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się szatana i wyznając wiarę w Boga. Ważnym momentem było także złożenie przez nas przyrzeczeń abstynenckich. Wdzięczni za dar życia, zdrowia oraz wszystkie duchowe i moralne uzdolnienia, otrzymane od Boga, obiecaliśmy: nie pić alkoholu i nie palić papierosów do ukończenia osiemnastego roku życia; nigdy nie używać narkotyków w żadnej formie oraz dopalaczy. Wszystkiemu towarzyszył podniosły nastrój. Młodzież włączyła się w przygotowanie liturgii zwłaszcza śpiewu. Umocnieni Słowem Bożym, Komunią Świętą i błogosławieństwem rozeszliśmy się do domów.

drukuj