W niedzielę 2 grudnia po każdej Mszy św. będzie uroczyste błogosławieństwo opłatków na wigilijny stół.

Każdy będzie mógł zabrać paczuszkę opłatków (większego i mniejszego formatu) dla swojej rodziny i bliskich. Pamiętajmy również o osobach chorych i samotnych. Mniejsze opłatki możemy wkładać do kopert zawierających spisane życzenia świąteczne i wysyłać określonym adresatom.

W kancelarii mogą telefonicznie zgłaszać się osoby, którym nie ma kto dostarczyć opłatków i wtedy młodzież zaniesie im pobłogosławione opłatki.

tel. do kancelarii 17 586 22 62
(poniedz.-piątek 8:30-10:00, 16:30-17:45, sobota 8:30-9:00)

Ofiara za opłatki będzie dobrowolna i zostanie przeznaczona na adaptację „kaplicy zimowej” na kaplicę całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu.

(PRZEZ CAŁY GRUDZIEŃ OPŁATKI BĘDĄ DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W ZAKRYSTII)

Niech ta piękna tradycja wigilijnego opłatka żyje pośród nas i niech będzie przekazywana młodszym pokoleniom!


Opłatek to forma chleba, którym łamiemy się w czasie wieczerzy wigilijnej, wybaczając sobie wszelkie urazy i składając życzenia. Nazwa „opłatek” pochodzi z j. łacińskiego oblatum – dar ofiarny – i dotyczy specyficznego gatunku przaśnego chleba. Takim chlebem karmił się naród wybrany w czasie wędrówki do ziemi obiecanej. Polska tradycja opłatkowa swoją wymową nawiązuje do słowiańskiej tradycji gościnnego chleba, a także do pierwszych wieków chrześcijańskich, w których sprawowana Eucharystia nazywana była „łamaniem chleba”.

drukuj