22 listopada o godzinie 19:00 rozpoczęło się kolejne modlitewne czuwanie przy relikwiach św. Jana Pawła II. Na początku ks. proboszcz Bogusław Połeć zachęcił zebranych w kościele do uczynienia znaku krzyża. Jak powiedział, w życiu chrześcijanina wszystko powinno rozpoczynać się znakiem krzyża. Następnie poprowadził krótką modlitwę o dary Ducha Świętego połączoną z odśpiewaniem ukochanej przez papieża „Barki”. Po niej rozbrzmiała litania do Św. Jana Pawła II, którą napisał Benedykt XVI.

Następnie ks. proboszcz odczytał fragment pierwszej encykliki papieża „Redemptor Hominis” (Odkupiciel człowieka), w której  ukazuje on, że w całej historii Bóg najbardziej zbliżył się do człowieka w Chrystusie i w nim też pokazał kim człowiek jest w oczach bożych. W kolejnym fagmencie encykliki papież zauważył, że z niektórych społeczności Jezus jest wyrzucany. Według Jana Pawła II nie tyle jest to dramat samego Jezusa, co bardziej dramat człowieka.

Na zakończenie wszyscy wierni razem z licznie przybyłymi kapłanami ucałowali podarowane nam przez abp. Mokrzyckiego relikwie.

Na koniec warto dodać, że na czwartkowych czuwaniach można „dosłownie” wsłuchiwać się w głos Jana Pawła II, utrwalony na nagraniach.

Bartosz Ujas

drukuj