5 października  Studenci Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku udziałem w Mszy św. rozpoczęli rok akademicki 2018/2019. Eucharystii przewodniczył oraz kazanie wygłosił ks. dr Bogusław Połeć – proboszcz. Najpierw wyraził wielką radość z tak licznego przybycia słuchaczy. Zauważył też, że nigdy nie jest za późno na pogłębianie wiedzy i realizację swoich życiowych pasji czy zainteresowań. W kazaniu nawiązał do osoby św. s. Faustyny z racji przypadającego tego dnia w Kalendarzu Liturgicznym jej wspomnienia.

Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – rozpoczął działalność w październiku 2007 roku przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej. Od stycznia 2012 działa samodzielne jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną.

Celem MUTW jest działalność o charakterze propagatorskim, edukacyjnym i promocyjnym, aktywizującym zdrowy tryb życia osób starszych.
Powyższe cele realizowane są  przez:
–  cotygodniowe wykłady ogólne dla wszystkich słuchaczy,
–  zajęcia dodatkowe w sekcjach i grupach zainteresowań:
•     grupa teatralna,
•     grupa kabaretowa,
•     Formacja Taneczna „GRACJA”,
•     chór ECHO,
•     lektorat języka angielskiego,
•     gimnastyka rekreacyjna,
•     sekcja ogrodnicza,
•     Nordic Walking,
•     pływanie,
•     turystyka,
•     wolontariat

MUTW  umożliwia uzupełnienie i aktualizację wiedzy, poznawanie współczesnych osiągnięć nauki, sprzyja koleżeńskim kontaktom, daje wsparcie i włącza do pracy na rzecz drugiego człowieka.

drukuj