Kiedyś powszechny był zwyczaj codziennego odmawiania Różańca w rodzinie. Jak dobroczynne owoce przyniosłaby ta praktyka także dzisiaj! Maryjny Różaniec oddala niebezpieczeństwa rozpadu rodziny, jest niezawodną więzią jedności i pokoju.

Jan Paweł II

Zapraszamy
na październikowe Nabożeństwa Różańcowe
całe rodziny naszej parafii!

Niech Modlitwa Różańcowa będzie w tym roku błaganiem Miłosiernego Boga, przez wstawiennictwo Maryi, aby życie ludzkie było chronione od poczęcia do naturalnej śmierci.

Odmówienie jednej części różańca trwa około 25 minut, to tak niewiele…. Od Boga otrzymujemy każdego dnia 1440 minut!

Nabożeństwa Różańcowe w naszym kościele:

  • od poniedziałku do soboty o 17:30,
  • w niedzielę po Mszy św. o 17:00,
  • dla dzieci od poniedziałku do soboty o 16:30.

Papież Franciszek podkreśla, że modlitwa różańcowa otwiera nas na Pana Boga, pomaga przezwyciężyć egoizm i wnosi pokój w serca, w rodziny, w społeczeństwo i w świat, że to modlitwa, która wspiera nas w zmaganiach ze złem.

Zachęceni tymi świadectwami weźmy do rąk różaniec i módlmy się, powierzając Panu Bogu naszą codzienność oraz rozważajmy tajemnice z życia Chrystusa i Jego Matki.

Wydrukuj ten artykuł Wydrukuj ten artykuł

drukuj