Jak co roku w miesiącach wakacyjnych ksiądz biskup dokonuje zmian personalnych osób duchownych na terenie całej diecezji. Objęły one również naszą parafię.

Ks. Marek Synowiec, który był u nas 6 lat podjął posługę w Domu Rekolekcyjnym w Starym Sączu, a ks. kanonik Józef Żurowski został przeniesiony do Tarnowa. W intencji ks. Marka i ks. Józefa modliliśmy się w czasie Mszy św. dziękczynnej 26 sierpnia (niedziela) o 9:00.

Do naszej parafii ksiądz biskup skierował trzech kapłanów: ks. Mirosława Rabijasza; ks. Krzysztofa Woźniaka i ks. Pawła Wrzosa.

Księżom opuszczającym ziemię mielecką dziękujemy za ich gorliwą posługę. Przybyłych kapłanów serdecznie witamy, życzymy błogosławieństwa Bożego, wielu Łask Bożych i opieki naszej Patronki Matki Bożej Nieustającej Pomocy, aby nigdy nie opuszczała ich radość z pełnionej posługi duszpasterskiej.

drukuj