W sobotę 25 sierpnia pielgrzymi idący w Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej na Jasną Górę dotarli przed tron Królowej Polski. Utrudzonych, ale roześmianych pątników witał bp tarnowski Andrzej Jeż. O godz. 17:00 pielgrzymi uczestniczyli w dziękczynnej Eucharystii, która odbyła się pod jasnogórskim Szczytem.

W tym roku w 36. Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej wędrowało 7 tys. 100 osób (w naszej Grupie 17. św. Rafała 150 osób). W 25 grupach szło 187 księży, 69 kleryków, 12 diakonów i 37 sióstr zakonnych. Pielgrzymka Tarnowska jest druga co do liczebności, po Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej.

Przez 9 dni pokonano 236 km. Nad przebiegiem pielgrzymowania czuwał ks. Zbigniew Szostak, dyrektor Pielgrzymki Tarnowskiej, proboszcz parafii Zabawa k. Tarnowa i kustosz sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny. Najmłodszy pątnik miał 5 miesięcy, najstarszy 85 lat. Podczas pielgrzymki trzy pary zawarły związek małżeński.

Tegorocznym hasłem Pielgrzymki były słowa: „Pełni Ducha Świętego budujemy Kościół na wzór Chrystusa”.

Królowo Polski – módl się za nami!
drukuj