Mija rok od zmiany proboszcza w naszej parafii. Przypomnijmy zatem to wydarzenie.

14 czerwca 2017 r. bp Andrzej Jeż zamianował nowym proboszczem w naszej parafii ks. prałata dr. Bogusława Połcia.

Urzędowe przekazanie parafii ks. Bogusławowi miało miejsce 10 sierpnia 2017 r. o g. 10:00 w kancelarii parafialnej w obecności wicedziekana dekanatu Mielec-Południe ks. Jerzego Ptaka, dotychczasowego proboszcza ks. prałata Kazimierza Czesaka i przedstawicieli Rady Parafialnej. Na koniec nowo mianowany Proboszcz złożył uroczyste wyznanie wiary.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Natomiast liturgiczne wprowadzenia na nowy urząd odbyło się w naszym kościele w niedzielę 13 sierpnia 2017 r. o godz. 12:00. Mszy św. przewodniczył bp Stanisław Salaterski z Tarnowa. Przy ołtarzu obecni byli księża rodacy, proboszcz z Gładyszowa oraz przedstawiciele tarnowskiej kurii. W nawie głównej dostrzec można było wzruszonych Rodziców Księdza Bogusława, Rodzeństwo i członków Rodziny.

Na początku Mszy św. wicedziekan dekanatu Mielec-Południe ks. Jerzy Ptak odczytał dekret mianowania. Następnie Ksiądz Biskup dokonał obrzędu przekazania władzy nowemu proboszczowi.

Homilię wygłosił Ksiądz Biskup. Mówił on między innymi na czym polega pełnienie funkcji proboszcza parafii. Odniósł się również do Ewangelii, zachęcając ks. Bogusława do mocnego zawierzenia Chrystusowi, co pozwoli przetrwać życiowe burze i rozmaite trudności. Na końcu podziękował za pracę dotychczasowemu proboszczowi ks. prałatowi Kazimierzowi Czesakowi, który z dniem 10 sierpnia przeszedł na emeryturę.

Po homilii nowy Proboszcz odmówił Credo – Wierzę w Boga, do którego dołączona była specjalna forma końcowa.

W czasie Eucharystii przedstawiciele parafii oraz władz powiatu i miasta skierowali słowa powitania pod adresem ks. Bogusława, po czym wręczyli kwiaty i drobne upominki. Pan Władysław Wydro w imieniu całej wspólnoty parafialnej witał nowego Ojca parafii słowami:

Czcigodny Księże Proboszczu parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu. Drogi Księże Bogusławie.

Dzień 13 sierpnia niech stanie się dniem szczególnym w Twoim kapłańskim życiorysie – oto w Twojej niebiańskiej „Księdze Życia” pojawia się w tym dniu zapis „Proboszcz parafii pw. MBNP w Mielcu”. Autorem dalszych zapisów w tej Księdze będzie Twoja ofiarna działalność kapłańska dla dobra ludu Bożego.

W imieniu całej wspólnoty parafialnej wraz z Radą Duszpasterską pragniemy Cię zapewnić, że nasze serca są otwarte na przyjęcie Twojej posługi duszpasterskiej, byś mógł realizować Jezusowe słowa powiedziane do Szymona Piotra: „Paś owce moje” (J 21,16).

Niech nasz Miłosierny Bóg, wspomaga Twoje wysiłki, byś mądrze i odpowiedzialnie pełnił twoje posłannictwo pasterskie będące znakiem i uosobieniem nieskończonego miłosierdzia Bożego, a Matka Najświętsza – Patronka naszej Parafii oraz Miasta Mielca, wraz ze swoim Synem Jezusem Chrystusem, niech wspierają Cię w każdym dniu posługi duszpasterskiej. Szczęść Boże!

Na końcu głos zabrał ks. Połeć. Gorąco wszystkich pozdrowił i poprosił o modlitwę.

ZOBACZ ZDJĘCIA:

GALERIA 1

GALERIA 2

Witając nowego Proboszcza zapewne wielu z nas zastanawiało się jakim będzie duszpasterzem. Teraz już wiemy, że mamy świetnego gospodarza, jak również wspaniałego duszpasterza, który jest otwarty na problemy parafii i potrafi zawsze służyć radą oraz pomocą.


Ks. Bogusław Połeć urodził się w 1965 r. w Gładyszowie (diec. rzeszowska). Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1991 r. w Tarnowie.

W latach 1991 – 1995 pracował  jako wikariusz w parafii Ryglice. W 1995 r. został skierowany na studia specjalistyczne z katechetyki na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, które uwieńczył doktoratem w 1999 r.

W latach 1999-2000 pracował jako wikariusz w parafii katedralnej w Tarnowie. W roku 2000 podjął pracę w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Tarnowie jako wizytator diecezjalny nauki religii; a także został wykładowcą katechetyki i dydaktyki na Wydziale Teologicznym i w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.

Od roku 2002 do 2008 był diecezjalnym koordynatorem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Od roku 2005 należy do Rady Kapłańskiej diecezji tarnowskiej. W roku 2010 został dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii diecezjalnej w Tarnowie.

W uznaniu za zalety kapłańskie i organizacyjne został przez bp. Andrzeja Jeża w 2014 r. mianowany kanonikiem prałatem w kapitule wojnickiej i pełni funkcję jej kanclerza.

drukuj