Pielgrzymka wyruszy z Tarnowa 17 sierpnia pod hasłem: „Pełni Ducha Świętego budujemy Kościół na wzór Chrystusa”.

Koszt Pielgrzymki, to 90 zł od osoby. Jeśli z domu idzie więcej osób, każda następna płaci 60 zł, a każde następne dziecko do kl. VI włącznie 20 zł.

Zapisów można dokonywać w kancelarii parafialnej do 10 sierpnia.

Gdyby ktoś – jak w poprzednich latach – chciał pokryć koszt pielgrzymki osobie z biednej rodziny – proszony jest o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania (pon.-pt. rano 8:30-10:00, pon., śr., pt. po południu 16:30-17:45, sobota 8:30-9:00) lub kontakt z przewodnikiem ks. Markiem Synowcem.

W niedzielę 15 lipca będzie można pobrać legitymację duchowego pielgrzyma.

drukuj