Od 1986 r. w naszym kościele rozbrzmiewa muzyka organowa na niezwykłym, znanym nie tylko w naszym mieście instrumencie, który po przeszło 30 latach eksploatacji wymaga generalnego przeglądu, czyszczenia, kapitalnego remontu i strojenia. Wymaga to demontażu wszystkich 3351 piszczałek. Następnie musi zostać przeprowadzony ponowny montaż zdemontowanego zespołu piszczałkowego i jego generalne strojenie. W grę wchodzi także dodatkowe wykonanie tzw. żaluzji echa.

Został powołany specjalny komitet, który zajmuje się właściwym przygotowaniem tego przedsięwzięcia, jak też ma za zadanie czuwać nad właściwym jego zrealizowaniem. Jego skład, to: ks. Proboszcz Bogusław Połeć, Małgorzata Ciejka, Elżbieta Serafin, Jerzy Kołc, Piotr Serafin, Jerzy Skrzypczak, organista Stanisław Tulik.

Koszt wykonania remontu to ok. 40.000 euro brutto, płatne w dwóch ratach, po połowie, przed rozpoczęciem prac i po zakończeniu.

Parafia musi się przygotować do całego przedsięwzięcia tak od strony technicznej, jak i finansowej. Stąd m.in. wcześniejsze wykonanie czyszczenia posadzki w kościele i prezbiterium, aby uniknąć w przyszłości kurzu – głównego sprawcy, a także wykonanie jeszcze innych pomniejszych prac. Przygotowanie parafii od strony finansowej polegać będzie zarówno na dobrowolnych składkach parafian, którzy na bieżąco będą informowani o przygotowaniach i przebiegu prac oraz na sponsorach, których pragniemy pozyskać.

Wolne datki na remont organów będzie można wrzucać do specjalnych skarbon ustawionych na ten czas w kościele, zostawiać w kancelarii, bądź dokonać wpłaty/przelewu na konta:

PARAFIA RZYMSKO-KATOICKA MBNP W MIELCU, UL. KS. ARCZEWSKIEGO 1, 39-301 MIELEC

KONTO ZŁOTÓWKOWE:

PL 51 1240 2656 1111 0010 8244 2667

KONTO WALUTOWE:

SWIFT-BIC-PKO PPL PW PL 71 1240 2656 1978 0010 8244 2801

a także wspomagać remont kupując tzw. „cegiełki” w formie np. kalendarzy z artystycznymi zdjęciami organów na 2019 r. Wszelkie informacje dostępne będą zawsze na stronie internetowej parafii i podawane w ogłoszeniach.

Naszych Darczyńców polecamy Bożej Opatrzności i matczynemu wstawiennictwu naszej Patronki, szczególnie podczas Eucharystii i środowej nowenny.

RYS HISTORYCZNY INSTRUMENTU

Powstanie tego instrumentu ma ciekawą historię. W 1978 r. proboszczem tutejszej parafii został ks. dr Jan Białobok. Wśród wielu prac wykończeniowych w nowo powstającym kościele, w planach nowego proboszcza i Rady Parafialnej znalazły się organy. Rozpoczęto rozmowy z polskimi firmami, ale okazało się, że największym problemem było posiadanie dewiz na zakup części, głosów językowych oraz cichobieżnego silnika (a w owym czasie nie było to proste). Modlitwy w tej intencji, szczególnie nowennowe, sprawiły, że zrządzeniem losu ksiądz proboszcz został wysłany przez Kurię Tarnowską na Kongres Mariologiczny do Saragossy w Hiszpanii. W samolocie poznał doc. Mariana Machurę, wykładowcę muzyki na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, który zaproponował budowę organów przez firmę niemiecką oraz pomógł nawiązać kontakt z Centralą Handlową Przemysłu Muzycznego w Warszawie i jej rzeczoznawcą – prof. dr. hab. Jerzym Erdmanem. Po długich rozmowach dokonano wyboru i w 1983 r. w Mielcu podpisano umowę na budowę organów z firmą BautzenEule (z ówczesnej NRD). Ks. Jan Białobok został zwolniony z opłat dewizami na rzecz ratalnej opłaty polską walutą. Ukończenie budowy organów w 1986 r. było wielkim wydarzeniem dla całej parafii.

OPIS INSTRUMENTU

Nasz instrument posiada 3 manuały, pedał nożny i składa się z 3351 piszczałek różnej wielkości od 1 cm do kilku metrów i kształtu, drewnianych oraz metalowych (jest to metal składający się z różnej proporcji cyny, cynku i ołowiu w zależności od głosu). Na ogólną liczbę piszczałek 2941 jest labijalnych, a 408 językowych. Na naszych organach koncertowali najwięksi mistrzowie tego instrumentu, dokonano wielu nagrań płytowych oraz kilka prac magisterskich i doktorskich.

Tekst tabliczki umieszczonej na organach

Na większą chwałę Bożą, Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Organy 47-głosowe wykonane przez Firmę Herman Eule (właściciel Ingeborg Eule) w Bautzen 1983-1986. Ufundowali Parafianie staraniem proboszcza ks. dr Jana Białoboka dzięki fachowej pomocy prof. dr hab. Jerzego Erdmana z Warszawy i doc. Mariana Machury z Krakowa oraz inicjatywie organisty mgr Stanisława Tulika.

J.E. ks. bp Jerzy Ablewicz poświęcił organy 23 XI 1986 r.

drukuj